Navigačný riadok

Elektronická výmena informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI)

EESSI je informačný systém, ktorého účelom je pomôcť orgánom sociálneho zabezpečenia v celej EÚ pri rýchlejšej a bezpečnejšej výmene informácií – ako sa to vyžaduje v nariadení EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

V súčasnosti neexistuje nijaký spoločný systém pre celú EÚ a väčšina informačných výmen prebieha stále v papierovej forme.

Ako to bude fungovať?

Všetka komunikácia medzi vnútroštátnymi orgánmi týkajúca sa otázok cezhraničného sociálneho zabezpečenia bude mať formu štruktúrovaných elektronických dokumentov.

Prenos dokumentov medzi jednotlivými krajinami EÚ bude prebiehať prostredníctvom systému EESSI (spravovaného centrálne Európskou komisiou).

Zamestnanci orgánov sociálneho zabezpečenia budú môcť vyhľadať správneho príjemcu dokumentu v inej krajine EÚ pomocou adresára vnútroštátnych orgánov.

Aké sú výhody tohto systému?

Pre verejnosť:

  • rýchlejšia správa žiadostí
  • rýchlejší výpočet a výplata dávok

Pre verejné orgány:

  • štandardizovaný tok informácií
  • lepšia viacjazyčná komunikácia vďaka spoločným štruktúrovaným dokumentom
  • optimalizované overovanie a zber údajov