Ścieżka nawigacji

System elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI)

EESSI to system informatyczny, który przyspieszy i ułatwi wymianę informacji między urzędami ds. zabezpieczenia społecznego we wszystkich krajach UE oraz zwiększy jej bezpieczeństwo – zgodnie z wymogami określonymi w unijnych przepisach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Obecnie nie ma systemu, który obejmowałby wszystkie kraje UE, a w większości przypadków wymiana informacji odbywa się z wykorzystaniem papierowych formularzy.

Jak będzie to wyglądać w praktyce?

We wszelkich sprawach dotyczących zabezpieczenia społecznego wymiana informacji między urzędami poszczególnych krajów będzie się odbywać za pośrednictwem standardowych dokumentów elektronicznych.

Dokumenty te przesyłane będą poprzez system EESSI (obsługiwany przez Komisję Europejską) do właściwych odbiorców w innych krajach UE.

Dzięki rejestrowi krajowych organów administracyjnych pracownikom urzędów ds. zabezpieczenia społecznego łatwiej będzie identyfikować adresatów w innych krajach Unii.

Jakie korzyści przyniesie nowy system?

Dla ogółu społeczeństwa:

  • krótsze rozpatrywanie wniosków
  • szybsze obliczanie i wypłacanie świadczeń.

Dla organów administracji publicznej:

  • usprawniony przepływ informacji
  • usunięcie barier językowych dzięki wspólnym standardowym dokumentom
  • skuteczniejsza weryfikacja i gromadzenie danych.