Navigációs útvonal

A szociális biztonságra vonatkozó információk elektronikus adatcseréje (EESSI)

Az EESSI olyan informatikai rendszer, melynek segítségével a jövőben EU-szerte gyorsabbá és biztonságosabbá válik a szociális biztonsági szervek közötti információcsere, ahogy azt a szociális biztonsági koordinációval kapcsolatos uniós rendeletek előírják.

Jelenleg nincs olyan rendszer, amely az EU egészét átfogná, és az információcsere legnagyobb része még mindig papíron történik.

Információcsere a jövőben

A tagállami hatóságok a több országot érintő szociális biztonsági ügyekben úgynevezett strukturált elektronikus dokumentumok segítségével fognak egymással kommunikálni.

Ezek a dokumentumok az EESSI révén jutnak majd el egyik tagállamból egy másikba, a küldő hatóságtól a megfelelő címzetthez. (Az EESSI rendszernek az Európai Bizottság biztosít központi tárhelyet.)

A szociális biztonsági szervek alkalmazottai a tagállami hatóságok címjegyzékéből kereshetik majd ki, hogy ki a megfelelő címzett, ha információt kell cserélniük más uniós országok hatóságaival.

A rendszer használatának előnyei

A polgárok számára:

  • kérelmeik elbírálása gyorsabbá válik;
  • ellátásaik kiszámítása kevesebb időt igényel majd, így hamarabb juthatnak hozzá az őket megillető összegekhez.

A közigazgatások számára:

  • egységessé válik az információáramlás;
  • a közös strukturált dokumentumoknak köszönhetően javul a kommunikáció a más-más nyelvet beszélő felek között;
  • az adatellenőrzés és az adatgyűjtés hatékonyan fog történni.