Sti

Elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring (EESSI)

EESSI er et IT-system, som skal hjælpe socialsikringsmyndigheder i hele EU med at udveksle oplysninger hurtigere og mere sikkert – i overensstemmelse med EU-reglerne om koordinering af den sociale sikring.

Der er i dag ikke noget EU-dækkende system. Myndighederne udveksler stadig de fleste oplysninger på papir.

Hvordan kommer det til at fungere?

De nationale myndigheder vil varetage al kommunikation om grænseoverskridende socialsikringsspørgsmål ved hjælp af strukturerede elektroniske dokumenter.

Dokumenterne sendes via EESSI (som Europa-Kommissionen er ansvarlig for) til rette modtagere i andre EU-lande.

En kontaktliste over nationale myndigheder hjælper de sociale sikringsmedarbejdere med at finde de rette modtagere i andre EU-lande.

Hvad er fordelene?

For offentligheden:

  • forespørgsler kan håndteres hurtigere
  • ydelser kan beregnes og udbetales hurtigere

For myndighederne:

  • informationsudvekslingen standardiseres
  • de fælles strukturerede dokumenter letter kommunikationen på tværs af sproggrænser
  • oplysninger kan indsamles og kontrolleres mere effektivt