Ścieżka nawigacji

Wyspecjalizowane informacji

Niektóre publikacje mogą być dostępne jedynie w językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

Najnowsze publikacje

25/04/2012

Uprawnienia emerytalne dla osób, które mieszkały lub pracowały w więcej niż jednym kraju europejskim  (25/04/2012)

Catalog N. : KE-32-11-980-PL-C

Który kraj wypłaci Ci emeryturę? Jak zostanie obliczona jej wysokość? Dowiedz się więcej na temat swoich uprawnień emerytalnych, jeśli pracowałeś w kilku krajach Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii.

27/05/2011

The coordination of healthcare in Europe - Rights of insured persons and their family members under regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009  (27/05/2011)

Catalog N. : KE-32-11-686-EN-C

The EU has common rules to protect its citizens’ social security rights when moving within Europe. These do not replace the national social systems with a European one: each country of the European Union lays down the conditions under which social security benefits are granted, as well as the amount of such benefits and the period for which they are granted. However, when doing so, they must comply with EU law, in particular with Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems. This guide gives competent national institutions an overview of the EU coordination provisions in the field of healthcare. It covers the rights of insured persons and their family members, including those of pensioners and their families. Provisions are detailed for both residence and stay, either in the country of insurance or in another country of the European Union. This publication is available in printed format in English, French and German.

15/10/2010

Koordynacja systemów zabezpieczenia spo³ecznego w UE: praca w ca³ej Europie.  (15/10/2010)

Catalog N. : KE-32-10-402-PL-C

Jak przeprowadzka wpłynie na Twoje prawa do świadczeń dla bezrobotnych? Poznaj swoje prawa, jeśli pracowałeś w kilku krajach Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii lub chcesz przenieść się do jednego z nich w poszukiwaniu pracy.

15/10/2010

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE: emerytura w całej Europie.  (15/10/2010)

Catalog N. : KE-32-10-401-PL-P

Plakat – Dzięki unijnym przepisom w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego możesz przejść na emeryturę w każdym kraju Europy. Za granicą będziesz otrzymywać świadczenie emerytalne, a także będziesz mógł korzystać z miejscowej służby zdrowia.

15/10/2010

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE: praca w całej Europie.  (15/10/2010)

Catalog N. : KE-32-10-400-PL-P

Plakat – UE koordynuje systemy zabezpieczenia społecznego, dzięki czemu nie stracisz swoich uprawnień pracując w kilku krajach Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii lub w przypadku, gdy zechcesz przenieść się do jednego z tych państw w poszukiwaniu pracy.

15/10/2010

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W UE: praca, nauka, podróże i emerytura w całej Europie.  (15/10/2010)

Catalog N. : KE-32-10-403-PL-C

Chcesz się przeprowadzić do innego kraju w Europie? Dowiedz się, jak przepisy unijne chronią prawa Twoje i Twojej rodziny do zabezpieczenia społecznego.

01/04/2010

MISSOC – Mutual Information System on Social Protection in the Member States, the European Economic Area and Switzerland  (01/04/2010)

Catalog N. : KE-30-09-241-EN-C

The purpose of the present publication is to explain MISSOC and its outputs. The publication contains examples and extracts of information to illustrate the different types of information developed and published by the Mutual Information System on Social Protection. The examples date from January 1st 2008. For up-to-date information the publication refers to http://ec.europa.eu/missoc . This publication will soon be available in printed format in English, French and German.

29/03/2010

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego – Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej - Wydanie uaktualnione 2010  (29/03/2010)

Catalog N. : -30-09-237-PL-C został zastąpiony uaktualnioną wersją KE-31-10-688-PL-C z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Niniejszy przewodnik stanowi aktualizację publikacji Przepisy prawa wspólnotowego w dziedzinie zabezpieczenia społecznego (KE-64-04-022-PL-C, ISBN 92-79-00006-3). Zawiera zaktualizowane informacje dla mobilnych Europejczyków, pozwalające im poznać swoje prawa w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w innych państwach członkowskich UE. W przewodniku przedstawiono szczegółowe informacje na temat przepisów UE dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i wyjaśnienia dotyczące praw pracownika, turysty, studenta, osoby bezrobotnej lub innej osoby nieaktywnej zawodowo, emeryta, rencisty oraz obywatela państwa trzeciego. Niniejsza publikacja jest dostępna w formie drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.

27/05/2009

Moving within the European Union, the European Economic Area and Switzerland? Learn about your rights!  (27/05/2009)

Catalog N. : KE-78-09-675-EN-D

This leaflet illustrates and highlights the actions that the EU is taking with regard to social security and free movement of workers. Targeting the general public, it seeks to answer potential questions from citizens moving to another Member State due to work and their family, and other travellers. In particular, it focuses on issues concerning social security, pensions and healthcare. It is available in all official languages of the European Union.

02/04/2007

MISSOC 2006  (02/04/2007)

Catalog N. : KE-AE-07-001-EN-C, 92-79-03198-8

The CD-ROM attached to this publication contains the MISSOC comparative tables on European social protection systems in an interactive web page format as well as in a PDF version. It also includes descriptive information about the organisational structure of social protection in each country and the social protection systems for the self-employed. This publication is available in English, French and German.

    Podziel się

  • Twitter Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Google+