Navigācijas ceļš

Detalizēta informācija

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

Jaunākās publikācijas

25/04/2012

Jūsu tiesības uz pensiju, ja esat dzīvojis/-usi vai strādājis/-usi vairāk nekā vienā Eiropas valstī  (25/04/2012)

Catalog N. :KE-32-11-980-LV-C

Kura valsts Jums maksās pensiju? Kā tā tiks aprēķināta? Uzziniet par savām tiesībām uz pensiju, ja esat strādājis/-usi vairāk nekā vienā Eiropas Savienības valstī, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē.

27/05/2011

The coordination of healthcare in Europe - Rights of insured persons and their family members under regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009  (27/05/2011)

Catalog N. :KE-32-11-686-EN-C

The EU has common rules to protect its citizens’ social security rights when moving within Europe. These do not replace the national social systems with a European one: each country of the European Union lays down the conditions under which social security benefits are granted, as well as the amount of such benefits and the period for which they are granted. However, when doing so, they must comply with EU law, in particular with Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems. This guide gives competent national institutions an overview of the EU coordination provisions in the field of healthcare. It covers the rights of insured persons and their family members, including those of pensioners and their families. Provisions are detailed for both residence and stay, either in the country of insurance or in another country of the European Union. This publication is available in printed format in English, French and German.

15/10/2010

SOCIĀLĀ NODROŠINĀJUMA KOORDINĀCIJA: strādā, ceļo, mācies un dodies pensijā jebkurā Eiropas valstī.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-403-LV-C

Vai Jūs apsverat iespēju pārcelties uz citu Eiropas valsti? Uzziniet, kā ES likumi aizsargā Jūsu un Jūsu ģimenes sociālās drošības tiesības.

15/10/2010

Sociālā nodrošinājuma koordinācija: darbs jebkurā Eiropas valstī.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-400-LV-P

Plakāts – ES koordinē sociālās drošības sistēmas, lai pārliecinātos, ka Jūs nezaudējat savas sociālās drošības tiesības, ja strādājat vairāk nekā vienā Eiropas Savienības valstī, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē vai vēlaties pārcelties uz kādu no šīm valstīm, lai meklētu tur darbu.

15/10/2010

Sociālā nodrošinājuma koordinācija: pensionēšanās jebkurā Eiropas valstī.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-401-LV-P

Plakāts – Pateicoties ES noteikumiem par sociālās drošības koordināciju, Jūs varat pensionēties jebkurā Eiropas valstī, kur vien vēlaties, un Jūs varēsiet saņemt savu pensiju ārzemēs un arī izmantot vietējās veselības aprūpes pakalpojumus.

15/10/2010

Sociālā nodrošinājuma koordinācija: darbs jebkurā Eiropas valstī.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-402-LV-C

Kā pārcelšanās uz citu valsti ietekmē Jūsu tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu? Uzziniet vairāk par tiesībām, kādas Jums ir, ja esat strādājis/-usi vairāk nekā vienā Eiropas Savienības valstī, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē vai vēlaties pārcelties uz kādu no šīm valstīm, lai meklētu tur darbu.

01/04/2010

MISSOC – Mutual Information System on Social Protection in the Member States, the European Economic Area and Switzerland  (01/04/2010)

Catalog N. :KE-30-09-241-EN-C

The purpose of the present publication is to explain MISSOC and its outputs. The publication contains examples and extracts of information to illustrate the different types of information developed and published by the Mutual Information System on Social Protection. The examples date from January 1st 2008. For up-to-date information the publication refers to http://ec.europa.eu/missoc . This publication will soon be available in printed format in English, French and German.

29/03/2010

ES noteikumi par sociālo nodrošinājumu — jūsu tiesības, pārvietojoties Eiropas Savienībā - Atjaunināts 2010. gadā  (29/03/2010)

Catalog N. :KE-30-09-237-LV-C no 2011. gada 15. aprīļa ir aizstāts ar atjauninātu versiju KE-31-10-688-LV-C

Šis ceļvedis ir publikācijas Kopienas noteikumi sociālā nodrošinājuma jomā (KE-64-04-022-LV-C,ISBN 92-790-0004-2) atjaunināta versija. Tajā norādīta atjaunināta informācija mobilajiem eiropiešiem, lai viņi zinātu savas sociālā nodrošinājuma tiesības, pārvietojoties ES dalībvalstīs. Ceļvedī ir sīki aprakstīti koordinētie ES sociālā nodrošinājuma noteikumi un izskaidrotas personu tiesības, ja tās ir darba ņēmējs, tūrists, students, bezdarbnieks vai cita nestrādājoša persona, pensionārs vai trešās valsts valstspiederīgais. Šis ceļvedis ir publicēts un pieejams visās ES oficiālajās valodās.

20/07/2005

The Community provisions on social security  (20/07/2005)

Catalog N. :KE-64-04-022-**-C, ISBN 92-894-8490-X (EN)

The purpose of this guide is to provide the citizens with easily understandable information about their rights and obligations in the field of social security whenever they have to deal with the social security systems of two or more Member States of the European Union. The publication is available in the 20 official languages of the EU.