Ścieżka nawigacji

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Jeśli mieszkasz i jesteś ubezpieczony w jednym z krajów UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii i uległeś wypadkowi przy pracy lub zostałeś dotknięty chorobą zawodową, zastosowanie mają następujące zasady.

Poinformuj swoją instytucję ubezpieczeniową

Gdy ulegniesz wypadkowi przy pracy lub gdy po raz pierwszy zostanie u Ciebie rozpoznana choroba zawodowa, musisz poinformować o tym swoją instytucję ubezpieczeniową. Jeśli tego nie zrobisz, może to negatywnie wpłynąć na Twoje uprawnienia do świadczeń. W każdym kraju obowiązują inne przepisy, dlatego należy zwrócić się do swojej instytucji o udzielenie informacji na temat działań, jakie należy podjąć. W celu znalezienia instytucji, z którą możesz się skontaktować, skorzystaj z naszego wykazu

Który kraj odpowiada za opiekę zdrowotną?

Za wszelkie świadczenia rzeczowe, np. opiekę zdrowotną i leki, odpowiada kraj, w którym mieszkasz. Jeśli nie jesteś tam ubezpieczony, musisz zwrócić się do swojej instytucji ubezpieczeniowej o wydanie dokumentu DA1 zawierającego szczegółowe informacje dotyczące wypadku lub choroby. Następnie dokument DA1 należy przedstawić instytucji właściwej kraju zamieszkania lub pobytu, aby uzyskać tam świadczenia. W celu znalezienia instytucji, z którą możesz się skontaktować, skorzystaj z naszego wykazu

Dowiedz się, jakie prawa przysługują Ci w poszczególnych krajach

Który kraj wypłaca świadczenia pieniężne?

Za wypłacanie świadczeń pieniężnych w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową zawsze odpowiada kraj, w którym jesteś ubezpieczony.

Leczenie za granicą

Jeśli chcesz wyjechać za granicę (do innego kraju UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii) w celu poddania się leczeniu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, Twoja instytucja ubezpieczeniowa nie może odmówić Ci wydania wymaganego zezwolenia, jeśli leczenie nie może być zapewnione w Twoim kraju w terminie uzasadnionym względami medycznymi. Dowiedz się więcej na naszej naszych stronach internetowych poświęconych leczeniu planowanemu

Więcej informacji

Aby uzyskać dalsze informacje, zobacz najczęściej zadawane pytania

Masz więcej pytań?

Nie znalazłeś informacji, których szukasz? Masz problem do rozwiązania?

Skieruj zapytanie do Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Rozwiąż problemy z administracją krajową (SOLVIT)
Uzyskaj poradę prawną w serwisie „Twoja Europa – Porady”