Διαδρομή πλοήγησης

Εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες

Οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν σε περίπτωση που ζείτε και είστε ασφαλισμένοι σε χώρα της ΕΕ, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία και υποστείτε εργατικό ατύχημα ή προσβληθείτε από επαγγελματική ασθένεια.

Ενημερώστε τον ασφαλιστικό σας φορέα

Πρέπει να ενημερώσετε τον ασφαλιστικό σας φορέα όταν συμβεί το εργατικό ατύχημα ή όταν διαγνωστεί για πρώτη φορά η επαγγελματική ασθένεια. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά τα δικαιώματά σας στις παροχές. Κάθε χώρα εφαρμόζει διαφορετικούς κανόνες, συνεπώς ρωτήστε τον φορέα σας σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε. Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε τον αρμόδιο φορέα

Ποια χώρα είναι υπεύθυνη για την υγειονομική σας περίθαλψη;

Η χώρα στην οποία κατοικείτε είναι υπεύθυνη για τη χορήγηση όλων των παροχών σε είδος, π.χ. υγειονομική και φαρμακευτική περίθαλψη. Εάν δεν είστε ασφαλισμένοι στη χώρα όπου κατοικείτε, πρέπει να ζητήσετε από τον ασφαλιστικό σας φορέα ένα έγγραφο DA1, παρέχοντας λεπτομερή στοιχεία για το ατύχημα ή την ασθένεια. Στη συνέχεια, πρέπει να προσκομίσετε το έγγραφο DA1 στον αρμόδιο φορέα της χώρας όπου ζείτε ή διαμένετε προσωρινά προκειμένου να λάβετε παροχές στη χώρα αυτή. Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε τον αρμόδιο φορέα

Μάθετε τα δικαιώματά σας ανά χώρα

Ποια χώρα καταβάλλει τις χρηματικές παροχές σας;

Η χώρα στην οποία είστε ασφαλισμένοι είναι πάντα υπεύθυνη για την καταβολή των χρηματικών παροχών που δικαιούστε λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας.

Ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

Εάν επιθυμείτε να ταξιδέψετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία ειδικά για θεραπευτική αγωγή λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, ο ασφαλιστικός σας φορέας δεν μπορεί να αρνηθεί να σας δώσει την απαιτούμενη έγκριση εφόσον η θεραπεία που χρειάζεστε δεν είναι δυνατόν να παρασχεθεί στη χώρα σας εντός προθεσμίας αποδεκτής από ιατρική άποψη.  Μάθετε περισσότερα στις σελίδες μας σχετικά με την προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη 

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;

Δεν βρήκατε τις πληροφορίες που ζητάτε; Έχετε κάποιο πρόβλημα που θέλετε να επιλύσετε;

Αποταθείτε στο Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Επιλύστε προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζετε με μια εθνική δημόσια υπηρεσία (SOLVIT)
Ζητήστε νομικές συμβουλές από την υπηρεσία παροχής συμβουλών του δικτυακού τόπου "Η Ευρώπη σου"