Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Finansiering

 • 09/02/2017

  Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020 - Comparative analysis between Thematic Objective 11, Plans for strengthening the administrative capacity and Technical Assistance in the Operational Programmes of the European Social Fund

  The first volume of the study "Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020" is a comparative analysis between Thematic Objective 11 of the ESI Funds (Enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration), Plans for strengthening the administrative capacity (PRA) and Technical Assistance in the Operational Programmes of the European Social Fund. The comparative analysis focuses on the TO11 strategic framework, its complementarities with TO2 and its synergies with the actions foreseen in the TA and PRA.

 • 09/02/2017

  Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020 – Summaries of TO11 interventions, Technical Assistance and PRA

  Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020 Summaries of TO11 interventions, Technical Assistance and PRA"

  The second volume of the study "Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020" includes summaries that identify, for each ESF Operational Programme, the main information concerning actions and resources dedicated to TO11 of the ESI Funds (Enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration), Technical Assistance and foreseen in the Plans for strengthening the administrative capacity (PRA).

 • 25/01/2017

  Projects and organisations funded by the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) – Report 5

  This report presents examples of projects and organisations across Europe dealing with social protection, social inclusion, employment and labour mobility. All selected project were supported by the Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) as well as its predecessors, the EURES and PROGRESS programmes.

 • 13/01/2017

  EaSI - Better access to finance for a more social Europe

  This leaflet contains useful information on the support that the Employment and Social Innovation (EaSI) programme offers to financial intermediaries providing finance to social enterprises or microloans to entrepreneurs. Find out more about the different instruments available and how to apply. The leaflet is available in English, French and German in print and online.

 • 16/12/2016

  Europeiska socialfonden. Investerar i människor

  Den här broschyren beskriver hur Europeiska socialfonden (ESF) stöder människor som annars kanske inte får möjlighet att utbilda sig, skaffa sig kvalifikationer och få bra jobb. Tack vare sin storlek och sitt stora tillämpningsområde har fonden stort inflytande på arbetsmarknaden och samhället i stort. I en del länder kommer omkring 90 procent av de faktiska omkostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder från ESF. Fonden är EU:s främsta verktyg för att klara sina mål att öka sysselsättningen, minska fattigdomen och förbättra utbildningsgraden i hela unionen. I den här skriften får du veta hur ESF fungerar; här presenteras de resultat som uppnåtts hittills under finansieringsperioden 2007–2013, och här finns några verkliga exempel på hur fonden har hjälpt några av de miljontals människor som får stöd varje år.