Navigačný riadok

Financovanie

 • 25/01/2017

  Projects and organisations funded by the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) – Report 5

  This report presents examples of projects and organisations across Europe dealing with social protection, social inclusion, employment and labour mobility. All selected project were supported by the Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) as well as its predecessors, the EURES and PROGRESS programmes.

 • 13/01/2017

  EaSI - Better access to finance for a more social Europe

  This leaflet contains useful information on the support that the Employment and Social Innovation (EaSI) programme offers to financial intermediaries providing finance to social enterprises or microloans to entrepreneurs. Find out more about the different instruments available and how to apply. The leaflet is available in English, French and German in print and online.

 • 16/12/2016

  Európsky sociálny fond – Investovanie do ľudí

  V tejto brožúre je opísaný spôsob, akým sa v rámci Európskeho sociálneho fondu (ESF) podporujú ľudia, ktorí by inak nemali možnosť zúčastniť sa odbornej prípravy, získať kvalifikáciu a dobré pracovné miesto. Fond má vďaka svojej veľkosti a rozsahu veľký vplyv na pracovný trh a na celkovú spoločnosť. V niektorých krajinách pochádza približne 90 % skutočných výdavkov na opatrenia týkajúce sa pracovného trhu z ESF. Fond predstavuje hlavný nástroj EÚ na dosiahnutie jej cieľov týkajúcich sa zvyšovania zamestnanosti, znižovania chudoby a zlepšovania výsledkov v oblasti vzdelávania v Únii.

  V publikácii sa vysvetľuje spôsob fungovania ESF, predstavujú sa v nej doterajšie výsledky dosiahnuté od obdobia financovania 2007 – 2013 a niekoľko príkladov zo skutočného života, ako sa v rámci fondu pomohlo miliónom osôb, ktoré každoročne podporuje.

 • 14/12/2016

  Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD) - Edition 2016 - Poster

  The Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD) offers assistance to some of the most vulnerable persons in the EU – every year, it helps over 10 million people. The assistance may take the form of food, clothing and other essentials, accompanied by advice, counselling or other help to re-integrate into society. The FEAD may also finance stand-alone social inclusion activities for the most deprived persons, which are designed to strengthen people’s skills and capacities so that they can overcome difficulties or discrimination they face in everyday life.

 • 06/12/2016

  Reducing deprivation, supporting inclusion: FEAD case studies

  This catalogue presents 28 case studies of Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD) implementation across the European Union and encompasses a range of initiatives related to the organisation of food and material assistance schemes, accompanying measures and social inclusion initiatives as well as the manner in which FEAD initiatives can potentially complement other EU-funded (e.g. ESF) programmes.

  The catalogue is one of several outputs deriving from knowledge-sharing activities of the FEAD Network in 2016. This community of practice has been established by the European Commission to allow all stakeholders and partner organisations to share tools, ideas and resources that can help with the delivery of FEAD-funded initiatives.