Ścieżka nawigacji

Katalog publikacji

05/01/2012

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji w działaniu

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji w działaniu

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) współfinansuje środki mające na celu pomoc w poszukiwaniu nowej pracy dla osób, które zostały objęte zwolnieniami grupowymi z jednego przedsiębiorstwa lub w jednym sektorze w tym samym lub w dwóch sąsiadujących regionach. W niniejszej broszurze przedstawiono ogólne informacje o działaniach EFG w pięciu państwach członkowskich UE. Zawiera ona wywiady z osobami, które były beneficjentami środków lub były zaangażowane w ich realizację. Niniejsza publikacja jest dostępna w formie drukowanej w językach: angielskim, francuskim i niemieckim oraz w formie elektronicznej w pozostałych językach oficjalnych UE.

Pobierz w formacie PDF
Pobrano razy: 21891
Catalog N. : KE-31-11-404-PL-C

Dostępne w