Ścieżka nawigacji

Finansowanie

Niektóre publikacje mogą być dostępne jedynie w językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

Najnowsze publikacje

17/07/2013

Progress Annual Performance Monitoring Report 2012  (17/07/2013)

Catalog N. : KE-XC-13-001-EN-N

The report on the performance of the EU Progress programme in 2012 provides a key insight into how the programme has fared in meeting EU goals in the fields of employment, social inclusion and social protection, working conditions, equality between women and men and fight against discriminations. It analyses the significant contribution of the activities funded through Progress to the implementation of the Europe 2020 strategy, in terms of policy coordination, implementation of EU laws and support to the main stakeholders. The report supports concrete outcomes by providing them with visibility, focusing on the evolving policy priorities in the relevant policy areas, and the main challenges still facing the EU. The report is available in electronic format in English.

12/07/2013

Year at a glance Progress in 2012  (12/07/2013)

Catalog N. : KE-XE-13-001-EN-C

The Progress factsheet for 2012 takes a look at some of the key figures of the Progress performance monitoring report 2012 about the results of the EU Programme for employment and social solidarity. It offers readers a glance at how Progress has contributed to the implementation of the Europe 2020 strategy, by summarising some of the major analytical, mutual learning, awareness raising and dissemination activities that have been funded. It is available in printed format in English, French and German.

17/07/2012

Instrument mikrofinansowy Progress - Portrety przedsiębiorców  (17/07/2012)

Catalog N. : KE-32-12-231-PL-C

Celem wdrożonego w 2010 r. europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress jest ułatwienie dostępu do mikrofinansowania w całej Europie. Mikrofinansowanie jest podstawowym narzędziem służącym pobudzeniu wzrostu – daje szansę zrealizowania ambicji ludziom, którzy w przeciwnym wypadku, być może, nie mieliby możliwości zostać przedsiębiorcami. W ulotce na temat instrumentu mikrofinansowego Progress ogólnie omówiono sposoby wspierania przez tę inicjatywę zatrudnienia i włączenia społecznego w Europie oraz wskazano, jak można ubiegać się o mikrokredyt. Zaprezentowano w niej też portrety przedsiębiorców z całej Europy, którzy odnieśli już korzyści dzięki instrumentowi mikrofinansowemu. Ulotka jest dostępna w wersji drukowanej w 22 językach urzędowych UE, a w wersji elektronicznej w języku irlandzkim.

28/06/2012

Progress Annual Performance Monitoring Report 2011  (28/06/2012)

Catalog N. : KE-XC-12-001-EN-N

The Progress programme plays a key role in providing support for modern, effective and innovative employment, social and equality policies in the EU. This report details Progress’s activities in 2011 and evaluates the measures taken over the year to achieve the programme’s stated objectives. The 2011 report clearly underlines Progress’s added value and the impact it has had in EU Member States on promoting lasting outcomes across the continent. The report is available in electronic format in English, French and German.

28/06/2012

Year at a glance - PROGRESS in 2011  (28/06/2012)

Catalog N. : KE-32-12-194-EN-C

The Progress programme plays a key role in providing support for modern, effective and innovative employment, social and equality policies in the EU. This report details Progress’s activities in 2011 and evaluates the measures taken over the year to achieve the programme’s stated objectives. The 2011 report clearly underlines Progress’s added value and the impact it has had in EU Member States on promoting lasting outcomes across the continent. The factsheet is available in printed format in English, French and German.

15/03/2012

ESF legal papers - Consolidated Structural Funds Legislation for the programming period 2007-2013  (15/03/2012)

Catalog N. : KE-31-11-444-EN-C

The European Commission has produced consolidated versions of EU legislation governing the application of structural funds so as to support Member State authorities in managing related measures. This publication contains legal papers related to the European Social Fund (ESF) and subsequent legislative amendments. They set out the overall remit of the ESF, lay down general provisions for use of funds and establish rules for implementation of ESF-funded actions. The publication is available in printed format in English and French.

07/02/2012

Social Agenda 28 - European Social Fund - Investing in human capital for growth  (07/02/2012)

Catalog N. : KE-AF-11-028-EN-C

Issue 28 of Social Agenda has a special feature on the future of cohesion policy. It examines the European Social Fund’s role in youth employment, transnational cooperation and synergies between short- and long-term EU measures. A further feature looks at prospects for the new European Semester. Other subjects include the European Year of Active Ageing and Solidarity between Generations 2012, the Youth Opportunities Initiative, and social security coordination between Denmark and Sweden and. Along with regular items, it features an interview with Commission Deputy Director-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Zoltan Kazatsay. Social Agenda is available in printed format in English, French and German.

05/01/2012

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji w działaniu  (05/01/2012)

Catalog N. : KE-31-11-404-PL-C

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) współfinansuje środki mające na celu pomoc w poszukiwaniu nowej pracy dla osób, które zostały objęte zwolnieniami grupowymi z jednego przedsiębiorstwa lub w jednym sektorze w tym samym lub w dwóch sąsiadujących regionach. W niniejszej broszurze przedstawiono ogólne informacje o działaniach EFG w pięciu państwach członkowskich UE. Zawiera ona wywiady z osobami, które były beneficjentami środków lub były zaangażowane w ich realizację. Niniejsza publikacja jest dostępna w formie drukowanej w językach: angielskim, francuskim i niemieckim oraz w formie elektronicznej w pozostałych językach oficjalnych UE.

27/09/2011

Program PROGRESS w działaniu: Wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej 2007–2013  (27/09/2011)

Catalog N. : KE-30-11-242-PL-C

PROGRESS (2007-2013) jest programem Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej, ustanowionym w celu finansowego wsparcia wdrażania strategii „Europa 2020”. Niniejsza publikacja prezentuje krótko- i długoterminowe cele programu. Opisuje także, w jaki sposób program ten wspiera rozwój i koordynację europejskiej polityki zatrudnienia i solidarności społecznej, a także angażuje różne zainteresowane strony w tworzenie polityki na szczeblu unijnym i krajowym. Niniejsza publikacja jest dostępna w formie drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.

25/07/2011

Instrument mikrofinansowy Progress - Otwieranie możliwości  (25/07/2011)

Catalog N. : KE-31-11-168-PL-D

Europejski instrument mikrofinansowy Progress jest inicjatywą UE przygotowaną celem ułatwienia dostępu do kredytu osobom, które chcą założyć lub rozwinąć własną małą firmę. Inicjatywa ta wspiera zatrudnienie i włączenie społeczne promując przedsiębiorczość i samozatrudnienie w Europie, i jest ściśle skoordynowana z już funkcjonującymi instrumentami mikrofinansowania w Unii Europejskiej. Broszura na temat instrumentu mikrofinansowego Progress zawiera jego krótką prezentację oraz informacje o tym, kto może z niego korzystać i jak można ubiegać się o środki finansowe. Broszura jest dostępna w formie drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.

    Podziel się

  • Twitter Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Google+