Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Finanzjament

 • 09/02/2017

  Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020 - Comparative analysis between Thematic Objective 11, Plans for strengthening the administrative capacity and Technical Assistance in the Operational Programmes of the European Social Fund

  The first volume of the study "Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020" is a comparative analysis between Thematic Objective 11 of the ESI Funds (Enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration), Plans for strengthening the administrative capacity (PRA) and Technical Assistance in the Operational Programmes of the European Social Fund. The comparative analysis focuses on the TO11 strategic framework, its complementarities with TO2 and its synergies with the actions foreseen in the TA and PRA.

 • 09/02/2017

  Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020 – Summaries of TO11 interventions, Technical Assistance and PRA

  Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020 Summaries of TO11 interventions, Technical Assistance and PRA"

  The second volume of the study "Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020" includes summaries that identify, for each ESF Operational Programme, the main information concerning actions and resources dedicated to TO11 of the ESI Funds (Enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration), Technical Assistance and foreseen in the Plans for strengthening the administrative capacity (PRA).

 • 25/01/2017

  Projects and organisations funded by the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) – Report 5

  This report presents examples of projects and organisations across Europe dealing with social protection, social inclusion, employment and labour mobility. All selected project were supported by the Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) as well as its predecessors, the EURES and PROGRESS programmes.

 • 13/01/2017

  EaSI - Better access to finance for a more social Europe

  This leaflet contains useful information on the support that the Employment and Social Innovation (EaSI) programme offers to financial intermediaries providing finance to social enterprises or microloans to entrepreneurs. Find out more about the different instruments available and how to apply. The leaflet is available in English, French and German in print and online.

 • 16/12/2016

  Il-Fond Soċjali Ewropew — Ninvestu fin-nies

  Dan il-fuljett jiddeskrivi kif il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) jappoġġa lin-nies li kieku jista’ jkun li ma jkollhomx l-opportunità jattendu għal taħriġ, jiksbu kwalifiki u jsibu impjiegi tajbin. Minħabba d-daqs u l-ambitu tiegħu, il-Fond għandu influwenza kbira fuq is-suq tax-xogħol u s-soċjetà in ġenerali. F’xi pajjiżi, madwar 90 % tan-nefqa attwali għal miżuri relatati mas-suq tax-xogħol tiġi mill-FSE. Il-Fond huwa l-għodda ewlenija tal-UE biex tilħaq il-miri tagħha ta' żieda fl-impjiegi, tnaqqis tal-faqar u titjib tal-livell edukattiv mal-Unjoni kollha.

  Din il-pubblikazzjoni tispjega kif jaħdem il-FSE, tippreżenta riżultati miksubin s'issa mill-perjodu ta' finanzjament tal-2007–2013 u xi eżempji mill-ħajja reali ta' kif il-Fond għen lil xi wħud mill-miljuni ta' nies li huwa jappoġġa kull sena.