Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

25/07/2011

Mikrofinansēšanas instruments “Progress” - Iespēju radīšana

Mikrofinansēšanas instruments “Progress” - Iespēju radīšana

Eiropas progresa mikrofinansēšanas instruments (mikrofinansēšanas instruments "Progress") ir ES iniciatīva ar mērķi cilvēkiem, kas vēlas uzsākt vai attīstīt savu mazo uzņēmējdarbību, atvieglot piekļuvi kredītam. Šī iniciatīva veicina nodarbinātību un sociālo iekļaušanu, sekmējot uzņēmējdarbību un pašnodarbinātību Eiropā, un tiek cieši koordinēta ar esošajiem mikrofinansēšanas atbalsta instrumentiem Eiropas Savienībā. Mikrofinansēšanas instrumenta "Progress" brošūrā ir sniegts īss pārskats par mikrofinansēšanas instrumentu un par to, kas šo instrumentu var izmantot un kā uz to var pieteikties. Šī brošūra ir pieejama drukātā formātā visās ES oficiālajās valodās.

Lejupielādēt PDF
Lejupielāžu skaits: 17821
Catalog N. : KE-31-11-168-LV-D

Pieejams