Naršymo kelias

Finansavimas

 • 09/02/2017

  Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020 - Comparative analysis between Thematic Objective 11, Plans for strengthening the administrative capacity and Technical Assistance in the Operational Programmes of the European Social Fund

  The first volume of the study "Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020" is a comparative analysis between Thematic Objective 11 of the ESI Funds (Enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration), Plans for strengthening the administrative capacity (PRA) and Technical Assistance in the Operational Programmes of the European Social Fund. The comparative analysis focuses on the TO11 strategic framework, its complementarities with TO2 and its synergies with the actions foreseen in the TA and PRA.

 • 09/02/2017

  Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020 – Summaries of TO11 interventions, Technical Assistance and PRA

  Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020 Summaries of TO11 interventions, Technical Assistance and PRA"

  The second volume of the study "Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020" includes summaries that identify, for each ESF Operational Programme, the main information concerning actions and resources dedicated to TO11 of the ESI Funds (Enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration), Technical Assistance and foreseen in the Plans for strengthening the administrative capacity (PRA).

 • 25/01/2017

  Projects and organisations funded by the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) – Report 5

  This report presents examples of projects and organisations across Europe dealing with social protection, social inclusion, employment and labour mobility. All selected project were supported by the Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) as well as its predecessors, the EURES and PROGRESS programmes.

 • 13/01/2017

  EaSI - Better access to finance for a more social Europe

  This leaflet contains useful information on the support that the Employment and Social Innovation (EaSI) programme offers to financial intermediaries providing finance to social enterprises or microloans to entrepreneurs. Find out more about the different instruments available and how to apply. The leaflet is available in English, French and German in print and online.

 • 16/12/2016

  Europos socialinis fondas – investicijos į žmones

  Šioje brošiūroje aprašoma, kaip ESF projektais remiami žmonės, kurie kitaip neturėtų galimybės dalyvauti mokymuose, įgyti kvalifikaciją ir gauti gerą darbą. Dėl savo dydžio ir apimties fondas turi didelę įtaką darbo rinkai ir visuomenei apskritai. Kai kuriose šalyse ESF padengia apie 90 proc. faktinių išlaidų darbo rinkos priemonėms. Fondas yra pagrindinė ES priemonė, kuria siekiama užimtumo didinimo, skurdo mažinimo ir mokymosi rezultatų gerinimo Sąjungoje tikslų.

  Leidinyje paaiškinama, kaip ESF veikia, pristatomi 2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu pasiekti rezultatai ir pateikiama realaus gyvenimo pavyzdžių, kaip fondas padėjo keliems žmonėms iš milijonų, kuriems jis kasmet teikia paramą.