Navigacijski put

Financiranje

 • 09/02/2017

  Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020 - Comparative analysis between Thematic Objective 11, Plans for strengthening the administrative capacity and Technical Assistance in the Operational Programmes of the European Social Fund

  The first volume of the study "Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020" is a comparative analysis between Thematic Objective 11 of the ESI Funds (Enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration), Plans for strengthening the administrative capacity (PRA) and Technical Assistance in the Operational Programmes of the European Social Fund. The comparative analysis focuses on the TO11 strategic framework, its complementarities with TO2 and its synergies with the actions foreseen in the TA and PRA.

 • 09/02/2017

  Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020 – Summaries of TO11 interventions, Technical Assistance and PRA

  Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020 Summaries of TO11 interventions, Technical Assistance and PRA"

  The second volume of the study "Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020" includes summaries that identify, for each ESF Operational Programme, the main information concerning actions and resources dedicated to TO11 of the ESI Funds (Enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration), Technical Assistance and foreseen in the Plans for strengthening the administrative capacity (PRA).

 • 25/01/2017

  Projects and organisations funded by the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) – Report 5

  This report presents examples of projects and organisations across Europe dealing with social protection, social inclusion, employment and labour mobility. All selected project were supported by the Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) as well as its predecessors, the EURES and PROGRESS programmes.

 • 13/01/2017

  EaSI - Better access to finance for a more social Europe

  This leaflet contains useful information on the support that the Employment and Social Innovation (EaSI) programme offers to financial intermediaries providing finance to social enterprises or microloans to entrepreneurs. Find out more about the different instruments available and how to apply. The leaflet is available in English, French and German in print and online.

 • 16/12/2016

  Europski socijalni fond – Ulaganje u ljude

  U ovoj se brošuri opisuje način na koji Europski socijalni fond (ESF) podupire ljude koji inače možda ne bi dobili priliku za osposobljavanje, stjecanje kvalifikacija ili dobivanje kvalitetnih poslova. Zbog svoje veličine i područja primjene, Fond ima veliki utjecaj na tržište rada i društvo u cjelini. U nekim zemljama otprilike 90 % stvarnih izdataka za mjere tržišta rada dolazi iz ESF-a. Fond je glavni alat EU-a za ispunjavanje ciljeva za povećanje zaposlenosti, smanjenje siromaštva i poboljšanje obrazovanja diljem Unije.

  U publikaciji se objašnjava kako djeluje ESF, predstavljeni su rezultati dobiveni iz programskog razdoblja 2007. – 2013. te neki primjeri iz stvarnog života o tome kako je pomogao milijunima ljudi kojima svake godine daje potporu.