Navigatsioonitee

Väljaannete kataloog

05/01/2012

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond töös

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond töös

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (GEF) kaasrahastab meetmeid ühes tööstusharus või samas või kahes kõrvutiasetsevas piirkonnas asetleidnud massiliste koondamiste tagajärjel töö kaotanud inimeste abistamiseks uute töökohtade leidmisel. Käesolevas brošüüris antakse taustinformatsiooni GEFi tegevustest viies ELi liikmesriigis. Samuti sisaldab väljaanne intervjuusid meetmetest abi saanud või nende rakendamisel osalenud inimestega. Käesolev väljaanne on saadaval trükisena inglise, prantsuse ja saksa keeles ning elektroonilisel kujul kõigis ELi ametlikes keeltes.

Laadi alla PDF
Allalaadimisi: 21887
Catalog N. : KE-31-11-404-ET-C

Kättesaadav kaudi