Διαδρομή πλοήγησης

Χρηματοδότηση

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

Τελευταίες προσθήκες

29/10/2014

Eυρωπαϊκó Tαμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - Η αλληλεγγύη αντιμέτ ωπη με την αλλαγή  (29/10/2014)

Catalog N. : KE-04-14-739-EL-N

Η απασχόληση σε ολόκληρη την Ευρώπη πλήττεται από τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Το φυλλάδιο αυτό επικεντρώνεται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), που συγχρηματοδοτεί υποστήριξη στους εργαζομένους της ΕΕ που μένουν άνεργοι μετά το κλείσιμο μιας μεγάλης εταιρείας, κατόπιν πολλαπλών απολύσεων ή όταν η παραγωγή σε έναν τομέα μεταφέρεται εκτός της ΕΕ. Εξατομικευμένα μέτρα βοήθειας, μέσω περιφερειακών ή εθνικών αρχών, έχουν στόχο να βοηθήσουν εκείνους που πληρούν τις προϋποθέσεις για στήριξη από το ΕΤΠ να βρουν άλλη δουλειά ή να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση.

30/07/2014

Year at a glance PROGRESS in 2013  (30/07/2014)

Catalog N. : KE-XE-14-001-EN-C

The factsheet presents the highlights of the 2013 PROGRESS Annual Performance Monitoring Report, showcasing the programme’s main achievements during that year. These include improving information-sharing on EU law and policy among Member States, ensuring the integration of cross-cutting issues such as equality into EU policy and improving policy consistency. Programme outputs were driven by employment and social objectives of Europe 2020, with activities focused on major challenges such as unemployment, social impact of the crisis and demographic changes. This leaflet is available in printed format in English, French and German.

18/07/2014

Investing in people: EU funding for employment and social inclusion - Social Europe guide - Volume 7  (18/07/2014)

Catalog N. : KE-BC-14-001-EN-N

The Social Europe guide is a bi-annual publication aimed at providing an interested but not necessarily specialised audience with a concise overview of specific areas of EU policy in the field of employment, social affairs and inclusion. It illustrates the key issues and challenges, explains policy actions and instru¬ments at EU level and provides examples of best practices from EU Member States. It also presents views on the subject from the Council Presidency and the European Parliament.
Volume 7 focuses on EU funding instruments used to help people into employment or out of poverty and social exclusion. The guide outlines the aims and objectives of four specific funds: the European Social Fund (ESF); the Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD); the EU programme for Employment and Social Innovation (EaSI); and the European Globalisation Adjustment Fund (EGF).
There is a particular focus on priorities for the EU’s new financial period, which runs from 2014-2020, and on how these funds will support Europe 2020, the EU’s economic strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
The guide will be available in printed and electronic format in English, French and German.

10/07/2014

PROGRESS Annual Performance Monitoring Report 2013  (10/07/2014)

Catalog N. : KE-XC-14-001-EN-N

The 2013 PROGRESS Annual Performance Monitoring Report looks at how PROGRESS has helped the Commission make proposals on evolving policy priorities such as improved performance of public employment services, social investment for inclusive growth and handling occupational pensions. Programme outputs were driven by employment and social objectives of Europe 2020, with activities focused on major challenges such as unemployment, social impact of the crisis and demographic changes.

This publication is available in electronic format in English only.

12/06/2014

Social Agenda n°37 - The new European Social Fund  (12/06/2014)

Catalog N. : KE-AF-13-037-EN-N

This issue of Social Agenda looks at the new European Social Fund and European Globalisation Adjustment Fund. It highlights the on-going public consultation on how the EU's growth and jobs strategy is going and presents initiatives to make EURES a more pro-active cross-EU job placement tool, manage better company or public service restructuring and ensure quality traineeships. And who are the missing entrepreneurs? Available in English, French and German, also in print.

05/05/2014

Investing in children: Breaking the cycle of disadvantage – A study of national policies  (05/05/2014)

Catalog N. : KE-04-14-349-EN-N

Child poverty and social exclusion is one of the major challenges facing the European Union and in February 2013 the European Commission issued a major Recommendation on “Investing in children: breaking the cycle of disadvantage’. This Synthesis Report has been produced by the Network Core Team of the European Network of Independent Experts on Social Inclusion, on the basis of the independent experts’ reports covering the 28 EU Member States. It brings together the main findings of the country analyses and draws on these and the Core Team’s overall assessment to put forward a series of concrete suggestions for advancing the implementation of the Recommendation at both national and EU levels. The report is available in electronic format in English, French and German. The 28 country reports are available here together with their translation in the national language(s).

17/07/2013

Progress Annual Performance Monitoring Report 2012  (17/07/2013)

Catalog N. : KE-XC-13-001-EN-N

The report on the performance of the EU Progress programme in 2012 provides a key insight into how the programme has fared in meeting EU goals in the fields of employment, social inclusion and social protection, working conditions, equality between women and men and fight against discriminations. It analyses the significant contribution of the activities funded through Progress to the implementation of the Europe 2020 strategy, in terms of policy coordination, implementation of EU laws and support to the main stakeholders. The report supports concrete outcomes by providing them with visibility, focusing on the evolving policy priorities in the relevant policy areas, and the main challenges still facing the EU. The report is available in electronic format in English.

12/07/2013

Year at a glance Progress in 2012  (12/07/2013)

Catalog N. : KE-XE-13-001-EN-C

The Progress factsheet for 2012 takes a look at some of the key figures of the Progress performance monitoring report 2012 about the results of the EU Programme for employment and social solidarity. It offers readers a glance at how Progress has contributed to the implementation of the Europe 2020 strategy, by summarising some of the major analytical, mutual learning, awareness raising and dissemination activities that have been funded. It is available in printed format in English, French and German.

17/07/2012

Μικροχρηματοδοτήσεις Progress - Πορτρέτα επιχειρηματιών  (17/07/2012)

Catalog N. : KE-32-12-231-EL-C

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress (Μικροχρηματοδοτήσεις Progress), που συστάθηκε το 2010, έχει στόχο να αυξήσει την πρόσβαση στις μικροχρηματοδοτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι μικροχρηματοδοτήσεις είναι ένα εργαλείο ζωτικής σημασίας για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης, και δίνει σε ανθρώπους που, διαφορετικά, μπορεί να μην είχαν τη δυνατότητα την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους φιλοδοξίες. Το φυλλάδιο σχετικά με τις Μικροχρηματοδοτήσεις Progress δίνει μια γενική εικόνα των τρόπων που η πρωτοβουλία προωθεί την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη στην Ευρώπη και αναλυτικά στοιχεία για το πώς μπορεί κανείς να κάνει αίτηση για μικροπίστωση. Δείχνει πορτρέτα επιχειρηματιών από ολόκληρη την Ευρώπη που έχουν ήδη επωφεληθεί από τις Μικροχρηματοδοτήσεις Progress. Το φυλλάδιο είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στις 22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, και σε ηλεκτρονική μορφή στα ιρλανδικά.

28/06/2012

Year at a glance - PROGRESS in 2011  (28/06/2012)

Catalog N. : KE-32-12-194-EN-C

The Progress programme plays a key role in providing support for modern, effective and innovative employment, social and equality policies in the EU. This report details Progress’s activities in 2011 and evaluates the measures taken over the year to achieve the programme’s stated objectives. The 2011 report clearly underlines Progress’s added value and the impact it has had in EU Member States on promoting lasting outcomes across the continent. The factsheet is available in printed format in English, French and German.

    Διαδώστε το

  • Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Διαδώστε το στο google+