Навигационна пътека

Финансиране

 • 09/02/2017

  Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020 - Comparative analysis between Thematic Objective 11, Plans for strengthening the administrative capacity and Technical Assistance in the Operational Programmes of the European Social Fund

  The first volume of the study "Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020" is a comparative analysis between Thematic Objective 11 of the ESI Funds (Enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration), Plans for strengthening the administrative capacity (PRA) and Technical Assistance in the Operational Programmes of the European Social Fund. The comparative analysis focuses on the TO11 strategic framework, its complementarities with TO2 and its synergies with the actions foreseen in the TA and PRA.

 • 09/02/2017

  Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020 – Summaries of TO11 interventions, Technical Assistance and PRA

  Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020 Summaries of TO11 interventions, Technical Assistance and PRA"

  The second volume of the study "Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020" includes summaries that identify, for each ESF Operational Programme, the main information concerning actions and resources dedicated to TO11 of the ESI Funds (Enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration), Technical Assistance and foreseen in the Plans for strengthening the administrative capacity (PRA).

 • 25/01/2017

  Projects and organisations funded by the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) – Report 5

  This report presents examples of projects and organisations across Europe dealing with social protection, social inclusion, employment and labour mobility. All selected project were supported by the Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) as well as its predecessors, the EURES and PROGRESS programmes.

 • 13/01/2017

  EaSI - Better access to finance for a more social Europe

  This leaflet contains useful information on the support that the Employment and Social Innovation (EaSI) programme offers to financial intermediaries providing finance to social enterprises or microloans to entrepreneurs. Find out more about the different instruments available and how to apply. The leaflet is available in English, French and German in print and online.

 • 16/12/2016

  Европейски социален фонд — инвестиции в хората

  Тази брошура описва как Европейският социален фонд (ЕСФ) подпомага хора, които при други обстоятелства може да нямат възможност да поучават обучение, да придобият квалификации и да си намерят добра работа. Благодарение на своя мащаб и обхват фондът оказва осезаемо въздействие върху пазара на труда и обществото като цяло. В някои държави близо 90 % от действителните разходи за мерки на трудовия пазар идват от ЕСФ. Фондът е основният инструмент на ЕС за изпълнение на неговите цели за увеличаване на трудовата заетост, намаляване на бедността и подобряване на образователните постижения в целия Съюз.

  Публикацията обяснява как работи ЕСФ, представя резултатите, получени до момента от периода на финансиране 2007—2013 г., както и някои примери от реалния живот, свързани с помощта, оказана на някои от милионите хора, които фондът подпомага всяка година.