Naršymo kelias

Jūsų teisės įvairiose ES šalyse

Kai kurie leidiniai gali būti tik anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

29/03/2010

ES socialinės apsaugos nuostatos. Jūsų teisės judant Europos Sąjungoje - 2010 m. atnaujintas leidimas  (29/03/2010)

Catalog N. :2011 m. balandžio 15 d. KE-30-09-237-LT-C pakeistas atnaujinta versija KE-31-10-688-LT-C

ES socialinės apsaugos nuostatos. Jūsų teisės judant Europos 
Sąjungoje - 2010 m. atnaujintas leidimas

Šis vadovas yra atnaujintas leidinio Bendrijos socialinės apsaugos teisės aktų nuostatos (KE-64-04-022-LT-C, ISBN 92-79-00003-9) leidimas. Jame pateikiama judiems europiečiams skirta atnaujinta informacija, kad jie žinotų, kokias teises socialinės apsaugos srityje turi persikeldami iš vienos ES valstybės narės į kitą. Vadove išsamiai aptariamos koordinuotos ES socialinės apsaugos nuostatos ir išaiškintos asmens kaip darbuotojo, turisto, studento, bedarbio ar kito neaktyviojo asmens, pensininko ar trečiosios šalies piliečio teisės. Šis leidinys išspausdintas visomis oficialiosiomis ES kalbomis.