Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Vanliga frågor - Vilka regler gäller vid dödsfall?

Efterlevandeförmåner

I allmänhet gäller samma regler för pensioner till efterlevande makar och barn som för invaliditets- och ålderspensioner.

Det innebär att efterlevandepensioner ska betalas oavsett om den efterlevande familjemedlemmen bor i EU, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

Vilka regler gäller vid dödsfall?

 

För alla slags förmåner måste socialförsäkringsinstitutionerna ta hänsyn till försäkrings- eller bosättningsperioder som fullgjorts enligt lagstiftningen i ett annat EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, när detta krävs för att bedöma rätten till ersättning vid ett dödsfall.

Ersättning vid dödsfall ska betalas av institutionen i det land där den avlidna personen var försäkrad, oavsett om förmånstagarna bor i EU, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.