Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Vanliga frågor - Arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar

Har du läst vår sida om arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar?

Vilka förmåner har jag rätt till?

Du måste anmäla olyckan till din försäkringsinstitution. Institutionen i det land där olyckan inträffade måste dessutom skicka läkarintyg och annan viktig information som din försäkringsinstitution kan behöva.

Om olyckan inträffade på väg till eller från din arbetsplats, kan din försäkringsinstitution utse en person som gör en utredning i landet där olyckan hände. Utredaren ska då få hjälp av de lokala myndigheterna. >> Hitta en institution i vår kontaktlista

Om lagstiftningen i det land där du är försäkrad säger att beloppet på dina förmåner beror på antalet familjemedlemmar, ska också familjemedlemmar som bor i ett annat EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz räknas med.

Även om du har ägnat dig åt den verksamhet som kan ha orsakat din sjukdom i fler än ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, kan du eller dina efterlevande bara ansöka om förmåner i det land där du var försäkrad när du senast utsattes för risken.

Det land där är försäkrad ansvarar alltid för att betala dina kontantförmåner vid olyckor på arbetsplatsen och arbetssjukdomar, dvs. ersättning för den lön som hålls inne eftersom du är frånvarande från arbetet på grund av olyckan eller sjukdomen.

Kontantförmåner betalas vanligen ut direkt av institutionen i det land där du är försäkrad. Ditt försäkringsland kan dock komma överens med institutioner i det land där du bor eller vistas om att de ska betala ut pengarna. Det påverkar inte beloppet du får.

Vad gäller om jag råkar ut för en olycka utomlands?

Om du råkar ut för en olycka på jobbet när du reser inom EU eller i Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, är du fortfarande försäkrad för arbetsplatsolyckor.

Du har rätt till sådana naturaförmåner som krävs av medicinska skäl under tjänsteresor utanför ditt försäkringsland. Du har också rätt till vissa naturförmåner enligt systemet för arbetsplatsolyckor i det land där du befinner dig då olyckan inträffar.