Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Vanliga frågor - Familjeförmåner

Har du läst vår sida om familjeförmåner?

Vad gäller för mig?

Du har rätt till familjeförmåner enligt lagstiftningen i det land som betalar dina arbetslöshetsförmåner, även om dina familjemedlemmar bor i ett annat EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

Om du är en arbetslös gränsarbetare (dvs. du bor i ett land och har arbetat i ett annat) (>> läs mer i avsnittet om arbetslöshetsförmåner), betalar det land där du bor dina arbetslöshetsförmåner och inte landet där du senast var försäkrad. I detta fall ansvarar landet där du bor också för dina familjeförmåner.

Rätten till familjeförmåner beror på den nationella lagstiftningen, så fråga din lokala socialförsäkringsinstitution om råd.  >> Hitta en institution i vår kontaktlista

Som pensionär får du vanligtvis dina familjeförmåner från det land som betalar din pension, om dina barn bor i det landet.

Om dina barn bor i ett land som inte betalar någon pension till dig och du får pension från mer än ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, ska det land där du har varit försäkrad längst stå för dina familjeförmåner.

Ja, visst. Om din före detta man inte använder de familjeförmåner han får för att försörja era barn, kan den utbetalande institutionen besluta att betala förmånerna direkt till dig, eftersom du är den person som i praktiken sörjer för familjen.

Om du vill utnyttja denna möjlighet, ska du vända dig till socialförsäkringsinstitutionen där du bor. De kontaktar i sin tur den institution som ansvarar för förmånerna i det andra landet. >> Hitta en institution i vår kontaktlista

Om föräldrarna arbetar i två olika EU-länder, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz och barnen bor i något av de båda länderna, är det landet där barnen bor som ansvarar för era familjeförmåner.

Huvudregeln är alltså att ni bara har rätt till familjeförmåner från det land där din man arbetar och era barn bor. Men om beloppet på familjeförmånerna från det land där din man arbetar och era barn bor är lägre än i det land där du arbetar, ska mellanskillnaden betalas som ett tillägg från det land där du arbetar. >> Hitta en institution i vår kontaktlista

Det är det land som ger de högsta familjeförmånerna av de båda länder där ni arbetar som ska betala hela beloppet.

Det andra landet ska betala tillbaka halva beloppet, men det är ett internt återbetalningsförfarande som du aldrig märker något av.

Var ska jag ansöka om förmåner?

Du har generellt sett rätt till familjeförmåner i det land där du arbetar eller är arbetslös. Du ska skicka din ansökan till den behöriga institutionen där, ibland via din arbetsgivare. Den institutionen kontaktar institutionerna i det land där dina familjemedlemmar bor för att få uppgifter om familjen (antal familjemedlemmar, ålder, adresser osv.).

Om landet där du arbetar inte ansvarar för dina förmåner enligt ”prioriteringsreglerna”, kommer institutionen att vidarebefordra din ansökan till institutionen i det land som faktiskt är behörigt. Den institutionen handlägger sedan din ansökan på samma sätt som om du lämnat in den där.

Nej, du kan inte få samma familjeförmåner från två håll under samma period för samma familjemedlem. Det finns ”prioriteringsregler” för överlappande rättigheter. Enligt reglerna dras rätten till familjeförmåner in i ett av länderna.

Rätten försvinner dock inte helt: förmånerna från ett land är indragna upp till ett belopp motsvarande förmånerna i prioriteringslandet enligt lagstiftningen där. Det innebär att om beloppet på de ”indragna” familjeförmånerna är högre än de förmåner som prioriteringslandet ger, ska landet med de högre förmånerna betala ett tillägg som motsvarar mellanskillnaden.