Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Vanliga frågor - Invaliditet

Har du läst vår sida om invaliditetsförmåner?

Hur beräknas min pension? 

I de flesta fall kommer beloppet på din pension att styras av den invaliditetsgrad som fastställts. Beslutet fattas av de nationella institutionerna i varje land som du har varit försäkrad i, enligt deras nationella lagstiftning.

Hur man bedömer invaliditet varierar från land till land. Läs mer i huvudavsnittet om invaliditetsförmåner om hur man avgör vilket eller vilka länder som ska betala din invaliditetspension.

Det land där du ansöker om pension kan ta hänsyn till pensioner du får från andra länder när man beräknar det belopp du ska få. >> Läs mer om nationella socialförsäkringsregler

Här är ett praktiskt exempel: Du var försäkrad i 20 år i land A, fem år i land B och slutligen två år i land C. I alla tre länderna beror beloppet på invaliditetspensionen på hur länge du har varit försäkrad.

Du slutade att arbeta när du befann dig i land C, där din invaliditetsgrad fastställdes till 100 procent. Därmed får du rätt till invaliditetspension från land C på grundval av två år som försäkrad. Du får också en invaliditetspension från land B, där du var försäkrad i fem år. Där bedömdes din invaliditetsgrad vara 70 procent. I land A där var försäkrad under största delen av ditt yrkesverksamma liv, får du en pension som grundar sig på en invaliditetsgrad på bara 30 procent.

Det beror på att de nationella socialförsäkringssystemen inte är harmoniserade, utan bara samordnas genom EU:s regler. Varje land har alltså sina egna regler. >> Läs mer om nationella socialförsäkringsregler

Var ska jag ansöka?

Du ska ansöka om invaliditetspension i det land där du bor, förutom om du aldrig har varit försäkrad där. Vänd dig annars till socialförsäkringsinstitutionen i det land där du senast var försäkrad. >> Hitta en institution i vår kontaktlista

Om det krävs för din rätt till pension, tar institutionen i det land där du ansöker om invaliditetspension hänsyn till dina försäkrings- eller bosättningsperioder enligt lagstiftningen i andra EU-länder, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

Vad händer om jag flyttar utomlands?

Om du har rätt till invaliditetspension, så betalas den ut oavsett var du bor eller vistas i EU, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. >> Läs mer om sjukförmåner

Om du bor eller vistas i ett EU-land (eller Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz), men din pension betalas av ett annat land, kan nödvändiga administrativa eller medicinska kontroller vanligtvis utföras av myndigheterna i det land där du bor eller vistas. Du kan dock bli ombedd att åka till det land som betalar din pension för vissa undersökningar, om din hälsa tillåter det.