Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Najpogostejša vprašanja - Družinski prejemki

Ali ste že obiskali našo stran o družinskih prejemkih?

Vaš primer

Do družinskih prejemkov ste upravičeni v skladu z zakonodajo države, ki izplačuje nadomestilo za brezposelnost, tudi če družinski člani stalno prebivajo v drugi državi (državi članici EU, Lihtenštajnu, Švici, na Islandiji ali Norveškem).

Če ste bili čezmejni (obmejni) delavec in ste ostali brez dela (>> glej tudi informacije o nadomestilih za brezposelnost), vam bo nadomestilo za brezposelnost izplačevala država prebivališča in ne država, v kateri ste bili nazadnje zavarovani. V tem primeru bo tudi za družinske prejemke pristojna država prebivališča.

Upravičenost do družinskih prejemkov je odvisna od zakonodaje posamezne države, zato za nasvet vprašajte pristojni zavod za zavarovanje. >> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Upokojenci ponavadi prejemajo družinske prejemke od države, ki izplačuje pokojnino, če imajo otroci stalno prebivališče v tej državi.

Če imajo vaši otroci stalno prebivališče v državi, ki vam ne izplačuje pokojnine, vi pa pokojnino prejemate iz več kot ene države (države EU, Islandije, Lihtenštajna, Norveške ali Švice), bo družinske prejemke izplačevala država, v kateri ste dopolnili najdaljšo zavarovalno dobo.

Da, lahko. Če bivši mož družinskih prejemkov ne uporablja za vzdrževanje otrok, lahko pristojni zavod za zavarovanje, ki jih izplačuje, odloči, da bo družinske prejemke izplačeval neposredno vam kot glavnemu skrbniku družine.

Za uveljavljanje te pravice se obrnite na zavod za zavarovanje v državi, v kateri živite, ta pa se bo nato povezal s pristojnim zavodom v državi, ki izplačuje družinske prejemke. >> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Če so starši zaposleni v dveh različnih državah (državah članicah EU, Lihtenštajnu, Švici, na Islandiji ali Norveškem) in otroci prebivajo v eni od obeh držav, je za izplačevanje družinskih prejemkov pristojna država, v kateri prebivajo otroci.

Če država članica, v kateri živijo otroci, izplačuje nižje družinske prejemke kot država, v kateri živi eden od staršev, se družinski prejemki izplačajo v obeh državah: v državi prebivališča otrok do zneska, ki ga določa ta država, razliko do višjega zneska pa doplača država prebivališča enega od staršev, ki zagotavlja višji znesek prejemkov. >> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu.

V tem primeru izplačuje družinske prejemke država, ki zagotavlja najvišji znesek družinskih prejemkov.

Zavodi za zavarovanje iz ostalih držav ji bodo povrnili polovico zneska: ta postopek se izvede med zavodi samimi in vam zanj ni treba skrbeti.

Uveljavljanje pravic

Pravico do družinskih prejemkov lahko načeloma uveljavljate v državi, v kateri ste zaposleni ali prijavljeni kot brezposelni. Zahtevek za družinski prejemek morate predložiti pristojnemu zavodu za zavarovanje v tej državi ali, v nekaterih primerih, pri delodajalcu. Ta bo nato stopil v stik z zavodi za zavarovanje v državi, kjer prebivajo družinski člani, in od njih pridobil podatke o sestavi družine (število družinskih članov, starost, naslov itd.).

Če država, v kateri ste zaposleni, v skladu s prednostnimi pravili ni pristojna za izplačevanje družinskih prejemkov, bo zavod za zavarovanje vašo vlogo posredoval zavodu za zavarovanje države, ki je resnično pristojna. Ta bo vašo vlogo obravnaval, kot da ste jo predložili tam.

Ne, za istega družinskega člana v istem obdobju ne morete prejemati dvojnih družinskih prejemkov. V primeru prekrivanja upravičenosti do prejemkov veljajo prednostna pravila, ki določajo, da se pravica do družinskih prejemkov v eni od držav ne upošteva.

Toda to določilo ni dokončno: pravica do družinskih prejemkov se ne upošteva samo do zneska, ki ga zagotavlja zakonodaja države s prednostjo. Če bi država, ki pravice do družinskih prejemkov ne upošteva, sicer izplačala višji znesek družinskih prejemkov kot država, ki ima prednost, vam bo morala država, ki ne upošteva pravice, izplačati razliko med obema zneskoma.