Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Najpogostejša vprašanja

Želeli bi vas opozoriti, da so nekatere publikacije na voljo samo v angleškem, francoskem in nemškem jeziku.

Najnovejše

25/04/2012

Vaše pokojninske pravice, če ste prebivali ali delali v več kot eni evropski državi  (25/04/2012)

Catalog N. :KE-32-11-980-SL-C

Katera država vam bo izplačevala pokojnino? Kako bo izračunana pokojnina? Pozanimajte se o svojih pokojninskih pravicah, če ste bili zaposleni v več kot eni državi Evropske unije, na Islandiji, v Lihtenštajnu, na Norveškem in v Švici.

27/05/2011

The coordination of healthcare in Europe - Rights of insured persons and their family members under regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009  (27/05/2011)

Catalog N. :KE-32-11-686-EN-C

The EU has common rules to protect its citizens’ social security rights when moving within Europe. These do not replace the national social systems with a European one: each country of the European Union lays down the conditions under which social security benefits are granted, as well as the amount of such benefits and the period for which they are granted. However, when doing so, they must comply with EU law, in particular with Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems. This guide gives competent national institutions an overview of the EU coordination provisions in the field of healthcare. It covers the rights of insured persons and their family members, including those of pensioners and their families. Provisions are detailed for both residence and stay, either in the country of insurance or in another country of the European Union. This publication is available in printed format in English, French and German.

15/10/2010

KOORDINACIJA SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI: zaposlitev, študij, potovanje, upokojitev – kjer koli v Evropi.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-403-SL-C

Ali razmišljate o selitvi v drugo evropsko državo? Pozanimajte se, kako so s predpisi EU zavarovane vaše pravice iz socialne varnosti in pravice vaših družinskih članov.

15/10/2010

Koordinacija sistemov socialne varnosti: zaposlite se kjer koli v Evropi.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-400-SL-P

Plakat – EU usklajuje sisteme socialne varnosti in tako zagotavlja, da niste prikrajšani za svoje pravice iz socialne varnosti, če ste zaposleni v več kot eni državi Evropske unije, na Islandiji, v Lihtenštajnu, na Norveškem in v Švici ali če se želite preseliti v eno od teh držav, da bi tam poiskali zaposlitev.

15/10/2010

Koordinacija sistemov socialne varnosti: upokojite se kjer koli v Evropi.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-401-SL-P

Plakat – Na podlagi predpisov EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti se lahko upokojite kjer koli v Evropi. Pokojnino boste še vedno prejemali v tujini in imeli boste dostop do zdravstvenega varstva v vašem kraju.

15/10/2010

Koordinacija sistemov socialne varnosti: zaposlite se kjer koli v Evropi.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-402-SL-C

Kako selitev vpliva na vaše pravice do prejemanja nadomestila za brezposelnost? Pozanimajte se o svojih pravicah, če ste bili zaposleni v več kot eni državi Evropske unije, na Islandiji, v Lihtenštajnu, na Norveškem in v Švici ali če se želite preseliti v eno od teh držav, da bi tam poiskali zaposlitev.

29/03/2010

Določbe EU o socialni varnosti – Vaše pravice med gibanjem v Evropski uniji - Posodobljeno leta 2010  (29/03/2010)

Catalog N. :KE-30-09-237-SL-C se s 15. aprilom 2011 nadomesti s posodobljeno različico KE-31-10-688-SL-C

Ta vodnik je posodobitev publikacije Določbe Skupnosti o socialni varnosti (KE-64-04-022-SL-C, ISBN 92-79-00008-X). Mobilnim evropskim državljanom zagotavlja posodobljene informacije in jim omogoča, da so med gibanjem po državah članicah EU seznanjeni s svojimi pravicami iz socialne varnosti. Vodnik podrobno opisuje koordinirane določbe EU o socialni varnosti in pojasnjuje pravice delavcev, turistov, študentov, brezposelnih ali drugih neaktivnih oseb, upokojencev ali državljanov tretjih držav. Ta publikacija je na voljo v tiskani obliki v vseh uradnih jezikih EU.

20/07/2005

The Community provisions on social security  (20/07/2005)

Catalog N. :KE-64-04-022-**-C, ISBN 92-894-8490-X (EN)

The purpose of this guide is to provide the citizens with easily understandable information about their rights and obligations in the field of social security whenever they have to deal with the social security systems of two or more Member States of the European Union. The publication is available in the 20 official languages of the EU.