Navigačný riadok

Často kladené otázky - Rodinné dávky

Navštívili ste už našu stránku o rodinných dávkach?

V akej situácii sa nachádzate?

Na rodinné dávky máte právo v súlade s právnymi predpismi krajiny, ktorá vypláca vaše dávky v nezamestnanosti, a to aj v prípade, že členovia vašej rodiny majú bydlisko v inom členskom štáte EÚ, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku alebo na Islande.

Ak ste nezamestnaným cezhraničným pracovníkom (>> pozrite si časť o dávkach v nezamestnanosti), budete dostávať dávky v nezamestnanosti z krajiny, v ktorej žijete a nie z krajiny, v ktorej ste boli naposledy poistený. V tomto prípade bude štát, v ktorom žijete, zodpovedný aj za vaše rodinné dávky.

Nárok na rodinné dávky je upravený predpismi jednotlivých krajín. Informujte sa preto vo vašej miestnej inštitúcii sociálneho zabezpečenia.  >> Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, môžte využiť náš adresár

Vo všeobecnosti platí, že ako dôchodcovi vám rodinné dávky bude vyplácať štát, ktorý vypláca váš dôchodok za predpokladu, že vaše deti majú bydlisko v tej istej krajine.

Ak vaše deti majú bydlisko v inej krajine a vy dostávate dôchodok z viac ako jedného členského štátu EÚ, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska alebo Islandu, je štátom príslušným na vyplácanie rodinných dávok ten štát, v ktorom ste boli poistený najdlhšie.

Áno. Ak váš bývalý manžel/manželka nepoužíva rodinné dávky na vyživovanie členov vašej rodiny, inštitúcia, ktorá tieto prostriedky vypláca, sa môže rozhodnúť, že ich bude vyplácať priamo vám ako osobe, ktorá sa stará o rodinu.

Ak chcete využiť toto svoje právo, musíte kontaktovať inštitúciu sociálneho zabezpečenia v krajine, v ktorej žijete. Táto inštitúcia potom kontaktuje úrad zodpovedný za poskytovanie dávok osobe žijúcej v inej krajine. >> Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

Ak rodičia pracujú v dvoch rôznych členských štátoch EÚ, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku alebo na Islande a deti žijú v jednej z týchto dvoch krajín, je za vyplácanie rodinných dávok zodpovedná krajina, v ktorej žijú deti.

Rodinné dávky v krajine, v ktorej žijete, sa pozastavia do výšky dávok, ktoré vypláca krajina, v ktorej pracuje váš manžel/vaša manželka a žijú vaše deti. Ak sú rodinné dávky vyplácané v krajine, kde pracuje váš manžel/vaša manželka a kde žijú vaše deti nižšie ako v krajine, v ktorej pracujete vy, rozdiel vám vo forme doplatku vyplatí krajina, v ktorej pracujete. >> Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

V tejto situácii bude v plnej výške vyplácať rodinné dávky krajina, v ktorej sú dávky najvyššie.

Inštitúcie druhej krajiny uhradia polovicu výdavkov. Tento proces prebieha interne medzi predmetnými inštitúciami a vás sa nedotkne.

Vaša žiadosť

Vo všeobecnosti platí, že máte nárok na rodinné dávky v krajine, kde pracujete alebo ste nezamestnaní. V tejto krajine musíte príslušnej inštitúcii predložiť žiadosť (v prípade potreby prostredníctvom svojho zamestnávateľa). Uvedená inštitúcia kontaktuje inštitúcie krajiny, v ktorej žijú vaši rodinní príslušníci s cieľom získať informácie o jej zložení (počet členov, ich vek, adresa atď.).

Ak krajina, v ktorej pracujete, nie je v súlade s pravidlami prednosti zodpovedná za vaše rodinné dávky, inštitúcie prepošlú vašu žiadosť inštitúcii v príslušnej krajina, ktorá vašu žiadosť posúdi za rovnakých podmienok, akoby ste ju podali v tejto krajine.

Nie, nemôžte poberať rodinné dávky na toho istého člena rodiny za rovnaké obdobie v dvoch štátoch. Pre prípad prekrývajúcich sa nárokov existujú tzv. pravidlá prednosti. Podľa týchto pravidiel platí, že sa nárok na rodinné dávky v jednej z týchto dvoch krajín pozastaví.

Toto pozastavenie však nikdy nie je úplné: dávky sa pozastavia do výšky dávok, ktoré vám vypláca krajina, ktorá má prednosť. To znamená, že ak sú pozastavené rodinné dávky vyššie ako dávky vyplácané krajinou, ktorá má prednosť, krajina s vyššími dávkami bude musieť vyplatiť rozdiel.