Navigačný riadok

Často kladené otázky - Kde sa tieto pravidlá uplatňujú?

Navštívili ste už našu stránku o štátoch, v ktorých tieto pravidlá platia?

EÚ, EHP a Švajčiarsko

EHP zahŕňa 28 štátov Európskej únie, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

Európsku úniu tvorí 28 krajín: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Chorvátsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko.