Cale de navigare

Întrebări frecvente - Regulamente

Coordonarea sistemelor de securitate socială

Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii

Începând cu 1 mai 2010, aceste este înlocuit de Regulamentul nr. 883/2004, aplicabil doar cetăţenilor UE. Regulamentul din 1971 continuă să se aplice în Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Elveţia, până în momentul în care se vor modifica acordurile actuale cu SEE şi Elveţia. De asemenea, li se aplică şi cetăţenilor provenind din ţări terţe care locuiesc legal pe teritoriul UE, până în momentul în care Consiliul European va reuşi să încheie un acord privind extinderea noilor regulamente.

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 574/72 din 21 martie 1972 care stabileşte procedura de punere în aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1408/71 Începând cu 1 mai 2010, acesta este înlocuit de Regulamentul nr. 987/2009, aplicabil doar cetăţenilor UE. Regulamentul din 1971 continuă să se aplice în Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Elveţia, până în momentul în care se vor modifica acordurile actuale cu SEE şi Elveţia. De asemenea, li se aplică şi cetăţenilor provenind din ţări terţe care locuiesc legal pe teritoriul UE, până în momentul în care Consiliul European va reuşi să încheie un acord privind extinderea noilor regulamente.

Norme modernizate de coordonare

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 a intrat în vigoare la 1 mai 2010 şi în prezent se aplică numai la nivelul UE. Alături de Regulamentul nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare, acest pachet legislativ include normele de coordonare modernizată a sistemelor de securitate socială.

Versiunea consolidată a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 988/2009, Regulamentul (UE) nr. 1244/2010 al Comisiei, Regulamentul (UE) nr. 465/2012 şi Regulamentul (UE) nr. 1224/2012 al Comisiei.

Versiunea consolidată a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1244/2010 al Comisiei, Regulamentul (UE) nr. 465/2012 şi Regulamentul (UE) nr. 1224/2012 al Comisiei.

Cetăţenii din afara UE

Regulamentul (CE) nr. 859/2003 al Consiliului din 14 mai 2003 de extindere a dispoziţiilor Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 şi Regulamentului (CEE) nr. 574/72 la resortisanţii unor ţări terţe care nu fac obiectul dispoziţiilor respective exclusiv pe motive de cetăţenie

Interpretare

Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială include un reprezentant al guvernului fiecărui stat al UE şi un reprezentant al Comisiei. Se ocupă de gestionarea aspectelor administrative, de problemele de interpretare a dispoziţiilor prevăzute de regulamentele privind coordonarea securităţii sociale şi de promovarea şi dezvoltarea colaborării dintre statele membre.

Componenţa, modul de funcţionare şi sarcinile Comisiei administrative sunt stabilite la articolele 71 şi 72 din Regulamentul 883/2004.

Hotărârile Curţii de Justiţie se limitează la interpretarea dispoziţiilor în materie de coordonare a securităţii sociale relevante pentru un anumit caz. Totuşi, această interpretare este obligatorie pentru toate părţile implicate (instanţe naţionale, organisme naţionale de securitate socială, persoane fizice).

Mai multe despre jurisprudenţă

Mai multe despre Curtea Europeană de Justiţie şi despre ce poate face aceasta pentru dumneavoastră