Cale de navigare

Întrebări frecvente - Prestaţii familiale

Aţi consultat deja pagina referitoare la prestaţiile familiale?

În ce situaţie sunteţi?

Aveţi dreptul la prestaţii familiale în baza legislaţiei aplicabile în ţara care vă plăteşte indemnizaţia de şomaj, chiar dacă membrii familiei dumneavoastră locuiesc în altă ţară a UE, în Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveţia.

Dacă sunteţi lucrător transfrontalier în situaţie de şomaj (>> a se vedea secţiunea „indemnizaţii de şomaj”), primiţi indemnizaţia de şomaj în ţara în care locuiţi şi nu în ţara în care aţi fost asigurat ultima dată. În acest caz, ţara în care locuiţi vă plăteşte şi prestaţiile familiale.

Dreptul la prestaţii familiale depinde de legislaţia fiecărei ţări, de aceea vă recomandăm să cereţi sfatul instituţiei locale de securitate socială.  >> Căutaţi aici o instituţie de contact

Ca pensionar, primiţi, în mod normal, prestaţii familiale din ţara care vă plăteşte pensia, cu condiţia ca şi copiii dumneavoastră să locuiască în ţara respectivă.

Dacă dumneavoastră primiţi pensii de la cel puţin două din ţările UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveţia, iar copiii locuiesc într-o ţară diferită de cele care vă plătesc pensia, ţara în care aţi beneficiat de cea mai lungă perioadă de asigurare are obligaţia de a vă plăti prestaţiile familiale.

Dacă fostul soţ nu foloseşte prestaţiile familiale pe care le primeşte pentru a-i întreţine pe membrii familiei, instituţia care acordă respectivele prestaţii poate decide să vi le plătească direct dumneavoastră, întrucât sunteţi persoana care întreţine de fapt familia.

Dacă doriţi să beneficiaţi de acest drept, trebuie să contactaţi instituţia de securitate socială de care aparţineţi. Aceasta va contacta, la rândul său, instituţia care are competenţa de a acorda prestaţiile în cealaltă ţară implicată. >> Căutaţi aici o instituţie de contact

Dacă părinţii lucrează în două ţări diferite din UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveţia, iar copiii locuiesc într-una dintre aceste ţări, plata prestaţiilor familiale intră în responsabilitatea ţării în care locuiesc copiii.

Dreptul la prestaţii familiale în ţara în care lucraţi este suspendat până la valoarea prestaţiilor acordate de ţara în care lucrează soţul şi în care locuiesc copiii. Dacă valoarea prestaţiilor familiale plătite de ţara în care lucrează soţul dumneavoastră şi în care locuiesc copiii este mai mică decât în ţara în care lucraţi dumneavoastră, aceasta din urmă va plăti diferenţa sub forma unui supliment. >> Căutaţi aici o instituţie de contact

În această situaţie, instituţia din ţara care acordă cele mai ridicate prestaţii va trebui să plătească întreaga sumă.

Instituţiile din cealaltă ţară vor rambursa jumătate din cheltuieli: această procedură de rambursare vizează doar instituţiile implicate, deci nu vi se va aduce la cunoştinţă.

Solicitările dumneavoastră

În general, aveţi dreptul la prestaţii familiale în ţara în care lucraţi sau în care beneficiaţi de indemnizaţie de şomaj. Trebuie să înaintaţi o cerere instituţiei competente din ţara respectivă, prin intermediul angajatorului dumneavoastră, dacă este necesar. Această instituţie va intra în contact cu instituţiile din ţara în care locuiesc membrii familiei dumneavoastră, pentru a obţine detalii cu privire la componenţa familiei (numărul de membri, vârsta, adresele etc).

Dacă ţara în care lucraţi nu are competenţa de a vă acorda prestaţii, potrivit „regulilor de prioritate", instituţia va înainta cererea dumneavoastră către instituţia din ţara competentă, iar aceasta o va trata ca şi cum aţi fi depus-o direct acolo.

Nu, nu puteţi primi prestaţii de două ori pentru aceeaşi perioadă şi pentru acelaşi membru de familie. Există „reguli de prioritate" pentru a evita cumulul de prestaţii. Potrivit acestora, dreptul dumneavoastră la prestaţii în una dintre aceste ţări va fi suspendat.

Totuşi, suspendarea nu este niciodată totală: prestaţiile datorate de o ţară vor fi suspendate până la valoarea prestaţiilor datorate în baza legislaţiei aplicabile în ţara care are prioritate. Aceasta înseamnă că, dacă valoarea prestaţiilor familiale „suspendate” este mai mare decât prestaţiile acordate de ţara care are prioritate, ţara cu prestaţii mai mari va trebui să plătească un supliment corespunzător diferenţei dintre cele două prestaţii.