Ścieżka nawigacji

Najczęściej zadawane pytania - Świadczenia z tytułu śmierci

Renty rodzinne

Zasadniczo przepisy, które mają zastosowanie do rent dla żyjących małżonków lub sierot, są takie same jak przepisy majce zastosowanie do rent inwalidzkich i emerytur.

Renty rodzinne muszą być wypłacane niezależnie od tego, w którym kraju UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii ma miejsce pobytu osoba uprawniona.

Świadczenia z tytułu śmierci

 

Podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych rodzajów świadczeń instytucje zabezpieczenia społecznego muszą uwzględnić okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w innym kraju UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, jeśli jest to konieczne do ustalenia uprawnień do świadczeń z tytułu śmierci.

Świadczenia z tytułu śmierci będą wypłacane przez instytucję kraju, w którym osoba zmarła była ubezpieczona bez względu na to, w którym kraju UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii mieszkają osoby uprawnione.