Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Veelgestelde vragen - Uitkeringen bij overlijden

Nabestaandenuitkeringen

In het algemeen zijn de regels voor pensioenen voor overlevende echtgenoten of wezen dezelfde als de regels voor invaliditeits- en ouderdomspensioenen.

Nabestaandenpensioenen in het bijzonder moeten betaald worden ongeacht of de overlevende echtgeno(o)t(e) in de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland woont.

Uitkeringen bij overlijden

 

Zoals voor alle categorieën van verstrekkingen, moeten instanties voor sociale zekerheid rekening houden met de periodes waarin u verzekerd was volgens de wetgeving van een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland of in een ander land woonde, wanneer dit nodig is om uw recht op een uitkering bij overlijden te beoordelen.

De uitkeringen bij overlijden worden betaald door de instantie van het land waar de overleden persoon verzekerd was, ongeacht waar in de EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland de rechthebbende personen wonen.