Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Veelgestelde vragen - Hulp nodig?

Hebt u onze pagina over manieren om hulp te zoeken al bezocht?

Nationale hulpmiddelen

Elk van de 31 landen die de coördinatieregels van de EU toepassen, heeft een speciaal verbindingsorgaan met specifieke ervaring in grensoverschrijdende kwesties op het gebied van sociale zekerheid. Dit orgaan speelt een belangrijke rol bij het beantwoorden van aanvragen om informatie en ondersteuning vanwege burgers, maar ook vanwege andere nationale instanties die advies nodig hebben.

>> Zoek een contactorgaan in onze lijst.

Aangezien de EU-wetgeving de nationale socialezekerheidsstelsels enkel coördineert, is de beoordeling van uw situatie altijd afhankelijk van de nationale wettelijke bepalingen die voor uw situatie gelden. Nationale overheden zijn daarom vaak beter in staat om u advies en informatie te verlenen, omdat ze vertrouwd zijn met zowel de EU-regels als hun interne wetgeving.

>> Zoek een contactorgaan in onze lijst.

Europese hulpmiddelen

U hebt niet de mogelijkheid om uw zaak rechtstreeks voor het Hof van Justitie te brengen. De nationale rechtbank die uw zaak behandelt, kan het Hof wel om een 'prejudiciële beslissing' vragen om te weten hoe een specifieke bepaling van de EU-regels geïnterpreteerd moet worden, als de beslissing in uw zaak afhangt van deze interpretatie. Deze interpretatie is bindend.

Elke nationale rechtbank mag zich tot het Hof wenden, zelfs in eerste aanleg. Als er geen verder beroep tegen haar beslissing mogelijk is, dan is de rechtbank verplicht om een prejudiciële beslissing te vragen. U kunt altijd voorstellen dat de rechter in uw zaak het Hof consulteert, maar in veel gevallen is de bestaande rechtspraak van het Hof voldoende duidelijk om een beslissing over uw zaak te kunnen nemen.

De Europese Commissie kan een zaak doorverwijzen naar het Hof van Justitie als ze van mening is dat bepalingen van nationale wetten en verordeningen in strijd zijn met EU-regels (de zogenaamde 'inbreukprocedure').

De EU voorziet in verschillende informatieve en probleemoplossende hulpmiddelen om burgers te helpen oplossingen te vinden en hun rechten af te dwingen. Als u bovendien vaststelt dat de wetgeving of administratieve praktijken in een land in strijd zijn met de EU-regels, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Europese Commissie.

De Europese Commissie kan beslissen om wegens niet-naleving stappen te ondernemen tegen dit land om een einde te maken aan de inbreuk. Indien nodig kan ze met een inbreukprocedure de zaak doorverwijzen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie. Om deze procedure te starten, zijn noch de uitputting van alle nationale rechtsmiddelen en beroepsmiddelen, noch het bestaan van een concrete individuele zaak vereist.

Deze procedure neemt echter veel tijd in beslag en slechts enkele van meer dan 600 arresten van het Hof zijn het resultaat van een inbreukprocedure. Meer dan 90% van de arresten is uitgesproken na aanvragen voor prejudiciële beslissingen ingediend door nationale rechtbanken.