Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Veelgestelde vragen - Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Hebt u onze pagina over arbeidsongevallen en beroepsziekten al bezocht?

Uw aanvragen

U moet bij uw zorgverzekeraar aangifte doen van het ongeval. De bevoegde instantie in het land waar het ongeval gebeurd is, moet ook het medisch attest doorsturen, samen met alle relevante informatie die uw zorgverzekeraar nodig kan hebben.

Als het ongeval op weg naar of van het werk gebeurd is, dan kan uw zorgverzekeraar een deskundige aanduiden om een onderzoek in te stellen in het land waar het ongeval gebeurd is. De onderzoeker wordt bijgestaan door de lokale overheden. >> Zoek een contactorgaan in onze lijst.

Als het bedrag van de uitkering volgens de nationale wetgeving van het land waar u verzekerd bent afhankelijk is van het aantal leden van uw gezin, dan wordt er bij de berekening van uw uitkering ook rekening gehouden met gezinsleden die in een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland wonen.

Als u in meer dan een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland een activiteit hebt uitgeoefend die waarschijnlijk uw ziekte heeft veroorzaakt, dan kunnen u of uw nabestaanden enkel een uitkering aanvragen in het land waar u verzekerd was wanneer u het laatst aan dit risico blootgesteld werd.

Het land waar u verzekerd bent, is altijd verantwoordelijk voor het betalen van uw uitkeringen met betrekking tot arbeidsongevallen en beroepsziekten, d.w.z. uitkeringen ter vervanging van een salaris dat wegens een arbeidsongeval of beroepsziekte niet betaald wordt.

Uitkeringen worden normaal gezien rechtstreeks betaald door de instantie van het land waar u verzekerd bent. Het land waar u verzekerd bent, kan echter met de instanties van het land waar u woont of verblijft overeenkomen dat uw uitkeringen door hen betaald worden. Dit heeft geen invloed op het bedrag dat u ontvangt.

Ongevallen in het buitenland

Als u een arbeidsongeval hebt terwijl u binnen de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland reist, dan bent u daar nog steeds tegen verzekerd.

U hebt recht op de verstrekkingen die medisch noodzakelijk zijn terwijl u op reis bent buiten het land waar u verzekerd bent. U hebt ook recht op de bijzondere verstrekkingen onder de regeling voor arbeidsongevallen in het land waar u zich bevindt wanneer het ongeval zich voordoet.