Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Veelgestelde vragen - Gezinstoelagen

Hebt u onze pagina over gezinstoelagen al bezocht?

Wat is uw situatie?

U hebt recht op gezinstoelagen volgens de wetgeving van het land dat uw werkloosheidsuitkering betaalt, zelfs als uw gezinsleden in een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland wonen.

Als u een werkloze grensarbeider bent (>> raadpleeg het gedeelte over werkloosheidsuitkeringen), dan ontvangt u een werkloosheidsuitkering van het land waar u woont en niet van het land waar u het laatst verzekerd was. In dit geval is het land waar u woont ook verantwoordelijk voor uw gezinstoelagen.

Het recht op gezinstoelagen is afhankelijk van de wetgeving van elk land. Neem daarom contact op met uw plaatselijke instantie voor sociale zekerheid voor advies. >> Zoek een contactorgaan in onze lijst.

Als gepensioneerde ontvangt u normaal gezien gezinstoelagen van het land dat uw pensioen betaalt, op voorwaarde dat uw kinderen in hetzelfde land wonen.

Als uw kinderen in een land wonen dat u geen pensioen betaalt en u een pensioen ontvangt van meer dan één EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland, dan is het land waar u het langst verzekerd was, bevoegd voor uw gezinstoelagen.

Ja, dat kunt u. Als uw ex-man de ontvangen gezinstoelagen niet gebruikt om uw gezinsleden te onderhouden, dan kan de instantie die deze toelagen betaalt, beslissen om deze rechtstreeks aan u te betalen, aangezien u de persoon bent die het gezin daadwerkelijk onderhoudt.

Als u van dit recht wilt gebruikmaken, moet u contact opnemen met de instantie voor sociale zekerheid van uw woonplaats. Zij zullen contact opnemen met de instantie verantwoordelijk voor de toelagen in het andere land. >> Zoek een contactorgaan in onze lijst.

Als de ouders in twee verschillende EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland werken en de kinderen in een van deze twee landen wonen, dan is het land waar de kinderen wonen, verantwoordelijk voor uw gezinstoelagen.

Het recht op gezinstoelagen in het land waar u werkt, wordt geschorst tot het bedrag van de toelagen betaald door het land waar uw echtgenoot werkt en waar uw kinderen wonen. Als het bedrag van de gezinstoelagen betaald in het land waar uw echtgenoot werkt en waar uw kinderen wonen, lager is dan in het land waar u werkt, dan wordt het verschil gecompenseerd door een aanvullende toelage betaald door het land waar u werkt. >> Zoek een contactorgaan in onze lijst.

In deze situatie betaalt de instantie van het land met de hoogste gezinstoelage het volledige bedrag van de toelage.

De instantie van het andere land betaalt de helft van de toelage terug. Deze terugbetalingsprocedure gebeurt intern tussen de betrokken instanties. U zult hiervan niets merken.

Uw aanvragen

U hebt doorgaans recht op gezinstoelagen in het land waar u werkt of werkloos bent. U moet een aanvraag indienen bij de bevoegde instantie in dat land, indien nodig via uw werkgever. Die instantie neemt contact op met de instanties van het land waar uw gezinsleden wonen voor de nodige informatie over de samenstelling van het gezin (aantal gezinsleden, hun leeftijd, adres enz.).

Als het land waar u werkt, volgens de 'prioriteitsregels' niet verantwoordelijk is voor uw toelagen, dan zal de instantie uw aanvraag doorsturen naar de instantie van het land dat wel bevoegd is om uw aanvraag te behandelen, alsof u de aanvraag daar had ingediend.

Nee, u kunt niet tweemaal gezinstoelagen ontvangen voor dezelfde periode en voor hetzelfde gezinslid. In het geval van samenvallende rechten gelden de 'prioriteitsregels'. Volgens deze regels wordt het recht op gezinstoelagen in een van de landen geschorst.

Deze schorsing is echter nooit een volledige schorsing: de toelagen van één land worden geschorst tot het bedrag van de toelagen verschuldigd volgens de wetgeving van het land dat de prioriteit heeft. Dit betekent dat als het bedrag van de 'geschorste' gezinstoelagen hoger is dan de toelage betaald door het land dat de prioriteit heeft, het land met hogere toelagen een aanvullende toelage zal moeten betalen die gelijk is aan het verschil tussen de twee toelagen.