Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Veelgestelde vragen - Invaliditeit

Hebt u onze pagina over invaliditeitsuitkeringen al bezocht?

Uw pensioen berekenen

In de meeste gevallen is het bedrag van uw pensioen afhankelijk van de erkende mate van invaliditeit. Deze beslissing wordt genomen door de nationale instanties van elk land waar u verzekerd bent geweest, volgens hun eigen nationale wetgeving.

De criteria om invaliditeit te beoordelen, verschillen van land tot land. Raadpleeg de situaties beschreven in het hoofdgedeelte over invaliditeitsuitkeringen voor meer informatie over welk(e) land(en) uw invaliditeitspensioen zal/zullen betalen.

Het land waar u uw pensioen aanvraagt, kan bij de berekening van het verschuldigde bedrag rekening houden met de pensioenen die u van (een) ander(e) land(en) ontvangt. >> Lees meer over de nationale regels voor sociale zekerheid.

Een praktisch voorbeeld: U was gedurende 20 jaar verzekerd in land A, daarna vijf jaar in land B en ten slotte twee jaar in land C. In alle drie landen is het bedrag van het invaliditeitspensioen afhankelijk van de duur van de verzekeringsperiodes.

U stopt met werken in land C, waar uw mate van invaliditeit werd vastgesteld op 100%. Dit geeft u recht op een invaliditeitspensioen van land C op basis van de twee jaar dat u daar verzekerd was. U ontvangt ook een invaliditeitspensioen van land B, waar u gedurende vijf jaar verzekerd was, maar daar werd het percentage van uw invaliditeit vastgesteld op 70%. In land A, waar u gedurende het grootste gedeelte van uw professionele loopbaan verzekerd was, ontvangt u een pensioen op basis van een invaliditeit van slechts 30%.

Dit komt doordat de nationale socialezekerheidssystemen niet geharmoniseerd zijn, maar enkel door de EU-bepalingen gecoördineerd worden. Elk land heeft dus zijn eigen regels. >> Lees meer over de nationale regels voor sociale zekerheid.

Uw aanvragen

U moet uw invaliditeitspensioen aanvragen in het land waar u woont, tenzij u daar nooit verzekerd bent geweest. Neem dan contact op met de instantie voor sociale zekerheid van het land waar u het laatst verzekerd was. >> Zoek een contactorgaan in onze lijst.

De instantie van het land waar u een invaliditeitspensioen aanvraagt, houdt rekening met de periodes waarin u verzekerd was of woonde in een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland, als dat nodig is om recht te hebben op de uitkering.

Verhuizen naar het buitenland

Wanneer u recht hebt op een invaliditeitspensioen, dan wordt dat aan u betaald, ongeacht waar u woont of verblijft in de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland. >> Lees meer over prestaties bij ziekte.

Als u in een EU-land (of IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland) woont of verblijft, maar uw pensioen door een ander land betaald wordt, dan worden noodzakelijk administratieve controles en medische onderzoeken normaal gezien uitgevoerd door de overheden in het land waar u woont of verblijft. Het kan echter voor enkele onderzoeken nodig zijn dat u terugkeert naar het land dat uw pensioen betaalt, als uw gezondheid dat toelaat.