Navigācijas ceļš

Biežāk uzdotie jautājumi - Apbedīšanas pabalsti

Apgādnieka zaudējuma pabalsti

Principā noteikumi attiecībā uz pensijām atraitnēm un atraitņiem, kā arī attiecībā uz bāreņu pabalstiem ir tādi paši kā invaliditātes un vecuma pensijām.

Ņemiet vērā, ka apgādnieku zaudējušam laulātajam ir tiesības saņemt šādu pensiju neatkarīgi no tā, kur tieši ES teritorijā, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē viņš dzīvo.

Apbedīšanas pabalsti

 

Ja tas ir vajadzīgs, lai izvērtētu tiesības uz apbedīšanas pabalstiem, tad, piešķirot visus pārējos pabalstu veidus, sociālā nodrošinājuma iestādes ņem vērā to, cik ilgs bijis apdrošināšanas vai uzturēšanās periods (ja tāds bijis) citās ES dalībvalstīs, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē.

Apbedīšanas pabalstus izmaksā tās valsts iestāde, kurā mirušais bijis apdrošināts, lai kurā citā ES dalībvalstī uz pabalstu tiesīgās personas arī dzīvotu.