Navigācijas ceļš

Biežāk uzdotie jautājumi - Nelaimes gadījumi darbā un arodslimības

Vai jau esat apmeklējis mūsu lapu par nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām?

Jūsu pieteikumi

Jums savai sociālās apdrošināšanas iestādei jānosūta paziņojums par nelaimes gadījumu. Negadījuma vietas valsts kompetentā iestāde nosūtīs ārsta izziņu un visu pārējo informāciju, ko pieprasīs jūsu apdrošināšanas iestāde.

Ja nelaimes gadījums ir noticis dienesta brauciena laikā, jūsu apdrošināšanas iestāde var uzdot veikt izmeklēšanu valstī, kur notika negadījums. Izmeklētājam palīdzēs vietējās iestādes. >> Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgās valsts kontaktiestādi.

Ja saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kur esat apdrošināts, skaidras naudas pabalstu summa ir atkarīga no ģimenes locekļu skaita, tad to ņems vērā, aprēķinot pabalstu, pat ja jūsu ģimene dzīvo citā ES valstī, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē.

Ja esat strādājis darbu, kas, visticamāk, ir izraisījis jūsu slimību, vairāk nekā vienā ES dalībvalstī, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē, jūs vai jūsu apgādājamie var pieprasīt pabalstu tikai tajā valstī, kur bijāt apdrošināts, kad pēdējoreiz bijāt pakļauts šim riskam.

Valsts, kurā esat apdrošināts, allaž atbild par skaidras naudas pabalstu izmaksu saistībā ar nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, t.i., pabalstiem, kas savā ziņā aizstāj algu, kuras izmaksa apturēta nelaimes gadījuma darbā vai arodslimības dēļ.

Skaidras naudas pabalstus parasti izmaksā tieši tās valsts iestāde, kurā esat apdrošināts. Jūsu apdrošināšanas valsts tomēr var vienoties ar jūsu pastāvīgās vai pagaidu dzīvesvietas valsts iestādēm, ka skaidras naudas pabalstus izmaksās tās. No tā nemainīsies saņemtā pabalsta summa.

Nelaimes gadījumi ārzemēs

Ja jums noticis nelaimes gadījums darbā, atrodoties ES, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē, jums joprojām ir apdrošināšanas segums pret nelaimes gadījumiem darbā.

Jums ir tiesības uz pabalstu natūrā, kas nepieciešams, lai ārstētos brauciena laikā ārpus valsts, kur esat apdrošināts. Jums ir tiesības arī uz īpašu pabalstu natūrā no darba nelaimes gadījumu apdrošināšanas shēmas valstī, kur atradāties negadījuma brīdī.