Navigācijas ceļš

Biežāk uzdotie jautājumi - Bezdarbs

Vai esat jau ielūkojies mūsu lapā par bezdarbu?

Pabalsta aprēķins


Katra valsts nosaka, kas var saņemt bezdarbnieka pabalstu, cik lielā apmērā un cik ilgi. ES garantē:

 1. ka varēsit saņemt bezdarbnieka pabalstu ar tādiem pašiem nosacījumiem kā tās valsts pilsoņi, kura maksā jūsu pabalstu. Šī valsts parasti ir tā, kurā esat strādājis pēdējo reizi (ja vien nedzīvojat citā valstī);
 2. ka attiecīgās iestādes tad, ja tas ir svarīgi jūsu pabalsta tiesību aprēķinam, ņems vērā apdrošināšanas vai nodarbinātības periodus, kas jums ir bijuši citās valstīs;
 3. ka tad, ja bezdarbnieka pabalsta summa ir atkarīga no jūsu iepriekšējiem profesionālajiem ieņēmumiem, vērā ņems vienīgi tos profesionālos ieņēmumus, kurus saņēmāt valstī, kur esat strādājis pēdējo reizi;
 4. ka tad, ja jūsu ģimenes locekļi dzīvo citā ES dalībvalstī, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē un ja bezdarbnieka pabalsta summa palielinās atbilstoši jūsu ģimenes locekļu skaitam, tos ņems vērā, it kā viņi dzīvotu valstī, kura maksā jūsu pabalstu.

Jūsu pieteikumi

Jūs varat prasīt no to valstu iestādēm, kurās esat strādājis, U1 dokumentu. Šī veidlapa palīdzēs iestādei, kas izskata jūsu pieteikumu, ņemt vērā nodarbinātības vai apdrošināšanas periodus, kas jums bijuši citās valstīs. >> Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgo kontaktiestādi.


Ja iestādei, kas izskata jūsu pieteikumu, šo dokumentu neiesniegsit, tā iegūs vajadzīgo informāciju no citām valstīm elektroniski.

Ja strādājat vienā ES dalībvalstī, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē, bet dzīvojat kādā citā no minētajām valstīm un tur atgriežaties katru dienu vai vismaz reizi nedēļā, jūs esat pārrobežu darba ņēmējs Regulas 883/2004 1. panta f) apakšpunkta nozīmē.

Tas nozīmē, ka tad, ja paliekat bez darba, jums ir jāreģistrējas nodarbinātības dienestā un jālūdz bezdarbnieka pabalsts savas dzīvesvietas valstī.

Attiecīgās iestādes elektroniski apmainīsies ar informāciju par jūsu pēdējo profesionālo darbību. Jūs varat prasīt no tās valsts iestādēm, kur strādājāt, U1 dokumentu, kurā ir šī informācija. Iesniedzot šo dokumentu savas valsts nodarbinātības dienestā, var paātrināt sava pieteikuma izskatīšanu.

ES likumdošanā tiek pieņemts, ka jums ir lielākas izredzes atrast darbu valstī, kur faktiski dzīvojat, un tāpēc tā ļauj pārrobežu darba ņēmējiem atgriezties savā dzīvesvietas valstī un nebraukāt uz otras valsts nodarbinātības dienestiem.

Lai gan savus maksājums pēdējā nodarbinātības perioda laikā neveicāt savas mītnes valsts iestādei, jūs saņemsit savu pabalstu tā, it kā jūs būtu bijis apdrošināts mītnes valstī.

Ja bezdarbnieka pabalsta apjoms ir atkarīgs no jūsu iepriekšējiem profesionālajiem ieņēmumiem, iestāde, kas piešķir pabalstu, veicot aprēķinu, ņem vērā jūsu faktiskos ieņēmumus valstī, kur strādājāt pēdējo reizi.

Jums kā pārrobežu darba ņēmējam bezdarbnieka pabalstu var piešķirt tikai dzīvesvietas valsts. Tāpēc jums ir jāreģistrējas šīs valsts nodarbinātības dienestos. Ja vēlaties meklēt darbu arī valstī, kur strādājāt pēdējoreiz, varat reģistrēties nodarbinātības dienestos arī tur.

Tad jums būs jāievēro abu valstu noteiktās pārbaudes procedūras un pienākumi. Tomēr prioritāra ir darba meklēšana un pienākumi dzīvesvietas valstī, jo šī valsts maksā pabalstu.

Ja dzīvojat ES dalībvalstī, kas nav tā valsts, kur strādājat, bet tur atgriežaties retāk nekā reizi nedēļā (t.i., jūs neesat pārrobežu darba ņēmējs), jums ir divas iespējas: varat vai nu reģistrēties nodarbinātības dienestos un lūgt bezdarbnieka pabalstu valstī, kur strādājāt pēdējo reizi, vai arī atgriezties savā dzīvesvietas valstī, lai tur meklētu darbu un saņemtu bezdarbnieka pabalstu.

Abos gadījumos jūsu bezdarbnieka pabalstu aprēķinās atbilstoši profesionālajiem ieņēmumiem, kurus saņēmāt jūsu pēdējā darbavietā tajā valstī, kur strādājāt.

Jums ir arī iespēja vispirms reģistrēties kā darba meklētājam un pieprasīt bezdarbnieka pabalstu tur, kur strādājāt pēdējoreiz, un tad atgriezties savā dzīvesvietas valstī, “eksportējot” savu bezdarbnieka pabalstu (sk. zemāk).

Jūsu dzīvesvietas valsts ir tā, kur “parasti uzturaties”, proti, tā, kur atrodas jūsu “interešu centrs”.

Ir izveidots kritēriju saraksts, lai palīdzētu sociālā nodrošinājuma iestādēm novērtēt, kura valsts uzskatāma par jūsu dzīvesvietu. Daži no kritērijiem ir šādi: jūsu uzturēšanās laiks attiecīgās valsts teritorijā; jūsu ģimenes stāvoklis un ģimenes saites; dzīvesvieta un tas, vai mājoklis ir pastāvīgs; vieta, kur strādājat vai veicat bezpeļņas darbību; jūsu profesionālā darbība; vieta, kur maksājat nodokļus; ienākuma avots studentiem.

Jebkurā gadījumā tā ir sociālā nodrošinājuma iestāde (nevis jūs), kura izlemj, kuru valsti uzskatīt par jūsu dzīvesvietu.

Darba meklēšana ārzemēs

Ja vēlaties meklēt darbu citā valstī, kas nav tā, kura maksā jūsu bezdabnieka pabalstu, uz laiku varat pārsūtīt vai “eksportēt” šo pabalstu (sk. nosacījumus zemāk). >> Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgo kontaktiestādi.

Atsevišķos gadījumos (sk. zemāk) varat saņemt bezdarbnieka pabalstu trīs mēnešus no dienas, kad vairs nebijāt pieejams nodarbinātības dienestiem valstī, kura maksā jūsu pabalstu. Kompetentais dienests vai iestāde var pagarināt šo laika posmu līdz sešiem mēnešiem.

Lai būtu drošs, ka nepazaudēsit bezdarbnieka pabalstu, jums ir jālūdz pagarinājums, pirms pagājuši pirmie trīs mēneši. Valsts iestādēm nav pienākuma piešķirt pagarinājumu. Tās pieņems lēmumu pēc tam, kad būs izvērtējušas jūsu situāciju.

 1. Vispirms jums ir jāgādā, lai vismaz četras nedēļas pēc darba zaudēšanas jūs būtu pieejams nodarbinātības dienestiem valstī, kura maksā jūsu pabalstu. Ir pieļaujami izņēmumi.
 2. Jums ir jāpieprasa U2 dokuments savā nodarbinātības dienestā. Pateicoties šim dokumentam, varēsit reģistrēties nodarbinātības dienestā ārzemēs.
 3. Septiņu dienu laikā pēc jūsu aizbraukšanas jums ir jāreģistrējas nodarbinātības dienestā valstī, kur vēlaties atrast darbu. Tad jums ir jāizpilda pienākumi un pārbaudes procedūras, kuras organizējis nodarbinātības dienests šajā valstī.
 4. Ja nevarat atrast darbu, jums ir jāatgriežas pirms U2 veidlapā norādītā perioda beigām. Ja atgriežaties vēlāk bez atļaujas, ko skaidri izteicis nodarbinātības dienests valstī, kas maksā jūs pabalstu, jūs zaudējat atlikušo pabalstu.

Ja atgriežaties valstī, kura maksā jūsu pabalstu, īsi pirms tā perioda beigām, kuru U2 veidlapā norādījis jūsu nodarbinātības dienests, varat turpināt saņemt jums piešķirto bezdarbnieka pabalstu. Ja atgriežaties pēc norādītā perioda beigām, riskējat zaudēt tiesības saņemt pabalstu.

Ja atgriežaties valstī, kura maksā jūsu pabalstu, pirms pagājis periods, kuru U2 veidlapā norādījis jūsu nodarbinātības dienests, varat turpināt saņemt jums piešķirto bezdarbnieka pabalstu.

Varat arī izšķirties par došanos uz citu valsti, lai tur meklētu darbu, un turpināt saņemt savu bezdarbnieka pabalstu ar nosacījumu, ka kopējais ārzemēs pavadītais laiks nepārsniedz trīs mēnešus (vai sešus mēnešus ar jūsu iestādes atļauju).

Jā, varat to darīt lielākajā daļā valstu, bet

 • Austrija, Beļģija, Francija, Itālija, Īrija, Īslande, Lielbritānija, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Šveice un Vācija joprojām piemēro ierobežojumus Bulgārijas un Rumānijas pilsoņiem, un
 • Austrija, Lielbritānija, Malta, Šveice un Vācija piemēro arī dažus ierobežojumus Čehijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas un Ungārijas pilsoņiem.

Visi šādi ierobežojumi jāatceļ:

 • līdz 2011. gada 30. aprīlim Čehijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Polijas, Slovākijas un Slovēnijas pilsoņiem; Šveicei šie ierobežojumi jāatceļ līdz 2011. gada 31. maijam.
 • līdz 2013. gada 31. decembrim Bulgārijas un Rumānijas pilsoņiem; Šveicei šie ierobežojumi jāatceļ līdz 2016. gada 31. maijam.

Citi pabalsti

Ja atgriežaties savā mītnes valstī (valstī, kurā dzīvojat) pēc ārzemēs nostrādāta perioda un ja šī valsts maksā jūsu bezdarbnieka pabalstu, tās kompetencē ir arī jūsu tiesības sociālās drošības jomā. Arī tad, ja sava pēdējā nodarbinātības periodā bijāt apdrošināts citā ES dalībvalstī, Īslande, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē, valsts, kura maksā jūsu bezdarbnieka pabalstu, ir kompetentā valsts.

Ja saņemat bezdarbnieka pabalstu no valsts, kur pazaudējāt darbu, jūsu veselības apdrošināšana darbojas arī citās ES dalībvalstīs. Jums un jūsu ģimenei ir tiesības uz ārstēšanu. Tomēr jums būs jāuzrāda sava Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EHIC). Ja jums tādas vēl nav, varat to pieprasīt savā veselības apdrošināšanas iestādē. >> Ieskatieties mūsu lapās par Eiropas veselības apdrošināšanas karti.