Navigācijas ceļš

Biežāk uzdotie jautājumi - Invaliditāte

Vai jau esat apmeklējis mūsu lapu par invaliditātes pensijām?

Jūsu pensijas aprēķināšana

Vairumā gadījumu jūsu pensijas summa būs atkarīga no jums noteiktās invaliditātes pakāpes. Šo lēmumu, ievērojot savus tiesību aktus, pieņems katras tās valsts iestādes, kur jūs esat bijis apdrošināts.

Invaliditātes novērtēšanas kritēriji dažādās valstīs var atšķirties. Iesakām iepazīties ar situācijām, kuras aprakstītas galvenajā sadaļā par invaliditātes pensiju, lai uzzinātu, kura valsts (vai valstis) jums šo pensiju maksās.

Valsts, kurā pieprasāt savu pensiju, invaliditātes pensijas aprēķinā var ņemt vērā maksājumus, kurus saņemat no citām valstīm. >> Vairāk par valstu sociālā nodrošinājuma noteikumiem

Praktisks piemērs: jūs 20 gadus bijāt apdrošināts A valstī, tad 5 gadus B valstī un beigās 2 gadus C valstī. Visās trijās valstīs invaliditātes pensijas summa ir atkarīga no apdrošināšanas seguma periodu ilguma.

Jūs beidzāt strādāt C valstī, kur jūsu invaliditāti atzina par simtprocentīgu. Tas jums dod tiesības saņemt invaliditātes pensiju no C valsts, pamatojoties uz diviem apdrošināšanas gadiem. Jūs arī saņemat invaliditātes pensiju no B valsts, kur bijāt apdrošināts 5 gadus, bet tur jūsu invaliditāte tika atzīta 70 % apmērā. A valstī, kur bijāt apdrošināts gandrīz visu savu profesionālās karjeras laiku, jūs saņemat pensiju par invaliditāti, kuras pamatā ir tikai 30 % invaliditātes pakāpe.

Tas izskaidrojams ar to, ka valstu sociālā nodrošinājuma sistēmas nav harmonizētas, bet tikai koordinētas ar ES normu palīdzību, un katrā valstī ir savi noteikumi. >> Vairāk par valstu sociālā nodrošinājuma noteikumiem

Jūsu pieteikumi

Jums jāpieprasa invaliditātes pensija savā dzīvesvietas valstī, izņemot gadījumu, ja nekad tur neesat bijis apdrošināts. Citādi iesakām sazināties ar tās valsts sociālā nodrošinājuma iestādēm, kur pēdējoreiz bijāt apdrošināts. >> Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgās valsts kontaktiestādi.

Tās valsts iestāde, kur jūs pieprasāt invaliditātes pensiju, ņems vērā apdrošināšanas vai uzturēšanās periodus citās ES valstīs, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē, ja tas būs vajadzīgs, lai jūs iegūtu tiesības uz šīs pensijas izmaksu.

Pārceļoties uz dzīvi ārzemēs

Ja jums ir tiesības uz invaliditātes pensiju, to izmaksās neatkarīgi no tā, kur tieši ES, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē jūs dzīvojat (uz laiku vai pastāvīgi). >> Vairāk par slimības pabalstiem

Ja dzīvojat (uz laiku vai pastāvīgi) kādā ES valstī vai Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē, bet pensiju jums maksā cita valsts, visas vajadzīgās administratīvās un medicīniskās pārbaudes parasti veiks jūsu dzīvesvietas valsts iestādes. Tomēr var gadīties, ka jums būs jāatgriežas uz dažām pārbaudēm valstī, kura maksā jūsu invaliditātes pensiju, ja to pieļauj jūsu veselības stāvoklis.