Naršymo kelias

DUK - Šeimos išmokos

Ar jau lankėtės mūsų puslapyje, skirtame informacijai apie šeimos išmokas?

Kokia jūsų padėtis?

Turite teisę į šeimos išmokas pagal tos šalies, kuri jums moka bedarbio pašalpą, teisės aktus, net jei jūsų šeimos nariai gyvena kitoje ES valstybėje narėje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje.

Jei esate bedarbis pasienio darbuotojas (>> žr. skyrių apie bedarbių pašalpas), bendarbio pašalpas gaunate iš tos šalies, kurioje gyvenate, o ne iš tos šalies, kurioje buvote paskutinį kartą apdraustas. Šiuo atveju šalis, kurioje gyvenate, taip pat bus atsakinga už jūsų šeimos išmokas.

Teisė į šeimos išmokas priklauso nuo kiekvienos šalies teisės aktų, taigi patarimo teiraukitės vietos socialinės apsaugos įstaigoje.  >> Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Kaip pensininkas šeimos išmokas paprastai gaunate iš šalies, kuri moka jums pensiją, tačiau tik jei jūsų vaikai gyvena toje pačioje šalyje.

Jei jūsų vaikai gyvena ne toje šalyje, kuri jums moka pensiją, ir pensiją gaunate iš daugiau negu vienos ES valstybės narės, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos arba Šveicarijos, mokėti jums šeimos išmokas kompetentinga ta šalis, kurioje draudimo laikotarpis yra ilgiausias.

Taip, galite. Jei jūsų buvęs vyras šeimos išmokas naudoja ne jūsų šeimos nariams išlaikyti, tas išmokas mokanti įstaiga gali nuspręsti jas mokėti tiesiogiai jums, kaip šeimą faktiškai išlaikančiam asmeniui.

Norėdama pasinaudoti šia teise turite kreiptis į savo gyvenamosios vietos socialinės apsaugos įstaigą. Ta įstaiga tada susisieks su įstaiga, atsakinga už išmokų mokėjimą kitoje šalyje. >> Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Jei tėvai dirba dviejose ES valstybėse narėse, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje, o vaikai gyvena vienoje iš tų šalių, už šeimos išmokas atsakinga šalis, kurioje gyvena vaikai.

Šalyje, kurioje dirbate, teisė į tą dalį šeimos išmokų, kuri mokama šalyje, kurioje dirba jūsų sutuoktinis ir gyvena jūsų vaikai, sustabdoma. Jei šeimos išmokų, mokamų šalyje, kurioje dirba jūsų sutuoktinis ir gyvena jūsų vaikai, suma yra mažesnė už šeimos išmokų, mokamų šalyje, kurioje jūs dirbate, sumą, mokėdama priedą skirtumą padengs šalis, kurioje jūs dirbate. >> Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Tokiomis aplinkybėmis šalies, kuri moka didžiausią šeimos išmoką, įstaiga turi mokėti visą šios išmokos sumą.

Kitos šalies įstaigos padengs pusę išlaidų: ši padengimo procedūra yra susijusių įstaigų vidaus procedūra, taigi jūs to nė nepastebėsite.

Jūsų prašymai

Apskritai jūs turite teisę į šeimos išmokas toje šalyje, kurioje dirbate arba esate bedarbis. Ten ir turite pateikti prašymą kompetentingai įstaigai, prireikus – per savo darbdavį. Ta įstaiga susisieks su šalies, kurioje gyvena jūsų šeimos nariai, įstaigomis ir gaus informaciją apie šeimos sudėtį (šeimos narių skaičių, jų amžių, adresą ir kt.).

Jei šalis, kurioje dirbate, nėra atsakinga už jūsų išmokas pagal pirmumo taisykles, įstaiga persiųs jūsų prašymą faktiškai kompetentingos šalies įstaigai, kuri jūsų prašymą nagrinės taip, lyg būtumėte prašymą pateikęs jai.

Ne, negalite gauti šeimos išmokų du kartus per tą patį laikotarpį ir už tą patį šeimos narį. Tais atvejais, kai teisė į išmokas iš dalies sutampa keliose šalyse, taikomos pirmumo taisyklės. Pagal tas taisykles teisė į šeimos išmokas vienoje iš šalių bus sustabdyta.

Tačiau toks sustabdymas niekada nebūna visiškas: šalyje, kurioje turi būtų mokamos išmokos, nemokama tokia išmokų sumą, kokią kita šalis pagal savo teisės aktus turi pirmumą mokėti. Tai reiškia, kad jei „sustabdyta“ šeimos išmokų suma yra didesnė už išmokų, kurias moka šalis, turinti pirmumą mokėti, sumą, ta šalis, kurioje mokamos didesnės išmokos, turės mokėti priedą, kuris padengtų tų išmokų sumų skirtumą.