Naršymo kelias

DUK - Invalidumas

Ar jau lankėtės mūsų puslapyje, skirtame informacijai apie invalidumo išmokas?

Jūsų pensijos apskaičiavimas 

Dažniausiai jūsų pensijos dydis priklausys nuo pripažinto neįgalumo laipsnio. Šį sprendimą priims kiekvienos šalies, kurioje buvote apdraustas, nacionalinės institucijos pagal tos šalies nacionalinės teisės aktus.

Neįgalumo vertinimo kriterijai įvairiose šalyse skiriasi. Norėdami sužinoti, kuri (-ios) šalis (-ys) mokės jums invalidumo pensiją, skaitykite aplinkybių aprašymą pagrindiniame skyriuje apie invalidumo išmokas.

Šalis, kurioje pateikiate prašymą pensijai gauti, skaičiuodama mokėtiną sumą gali atsižvelgti į pensijas, kurias gaunate kitoje (-se) šalyje (-se). >> Informacija apie nacionalines socialinės apsaugos taisykles

Praktinis pavyzdys: dvidešimt metų buvote apdraustas šalyje A, tada penkerius metus šalyje B ir galiausiai dvejus metus šalyje C. Visose trijose šalyse invalidumo pensijos suma priklauso nuo draudimo laikotarpių trukmės.

Paskutinė šalis, kurioje dirbote, buvo C, joje jums buvo nustatytas 100 % invalidumas. Tai jums suteikia teisę į invalidumo pensiją šalyje C remiantis dvejais draudimo metais. Invalidumo pensiją gaunate ir šalyje B, kurioje buvote apdraustas penkerius metus, bet toje šalyje buvo nustatyta, kad jūsų invalidumas siekia 70 %. Šalyje A, kurioje buvote apdraustas didžiąją savo profesinės karjeros laikotarpio dalį, gaunate pensiją remiantis tik 30 % invalidumu.

Taip yra dėl to, kad nacionalinės socialinės apsaugos sistemos nesuderintos, jos tik koordinuojamos taikant ES nuostatas, taigi kiekviena šalis turi savas taisykles. >> Informacija apie nacionalines socialinės apsaugos taisykles

Jūsų prašymai

Prašymą invalidumo pensijai gauti turėtumėte pateikti toje šalyje, kurioje gyvenate, išskyrus tuos atvejus, kai joje niekada nebuvote apdraustas. Priešingu atveju kreipkitės į šalies, kurioje buvote paskutinį kartą apdraustas, socialinės apsaugos institucijas. >> Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Šalies, kurioje pateikėte prašymą invalidumo pensijai gauti, institucija atsižvelgs į laikotarpius, kuriuos jūs buvote apdraustas arba kuriuos gyvenote gyvenamojoje vietoje pagal bet kurios kitos ES valstybės narės, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos arba Šveicarijos teisės aktus, jei jų prireiks, kad turėtumėte teisę į išmoką.

Persikėlimas į kitą šalį

Jei turite teisę į invalidumo pensiją, ji bus jums mokama, kad ir kur laikinai ar nuolatos gyvensite ES, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje. >> Informacija apie ligos išmokas

Jei gyvenate ar laikinai esate vienoje iš ES valstybių narių (arba Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje), bet jūsų pensija mokama kitoje šalyje, visus būtinus administracinius ir sveikatos patikrinimus paprastai atlieka šalies, kurioje gyvenate arba laikinai esate, valdžios institucijos. Tačiau jūsų gali būti paprašyta grįžti į šalį, kuri moka jums pensiją, atlikti tam tikrų tyrimų, jei tam nekliudys jūsų sveikatos būklė.