Navigációs útvonal

Gyakori kérdések - Segítségre van szüksége?

Megnézte már a további segítségnyújtás lehetőségeivel foglalkozó oldalunkat?

Nemzeti források

Az EU koordinációs szabályait alkalmazó 31 ország mindegyike külön összekötő szervvel rendelkezik, amely a határon átnyúló szociális biztonsági ügyekre is szakosodott. Ez az intézmény fontos szereppel bír abban, hogy reagáljon a polgárok információ- és segítségkéréseire, azonban más olyan nemzeti intézményeknek is a rendelkezésére áll, amelyeknek tanácsadásra van szüksége.

>> Címtárunkban megkeresheti azt az intézményt, amellyel fel lehet venni a kapcsolatot

Mivel az EU jogszabályai csak koordinálják a nemzeti szociális biztonsági rendszereket, az egyes esetek elbírálása mindig az azokra alkalmazandó nemzeti jogi rendelkezésektől függ. A nemzeti hatóságok ezért sokszor könnyebben tudnak az Ön számára tanácsot és információt nyújtani, ugyanis mind az uniós szabályokkal, mind a nemzeti jogszabályokkal tisztában vannak.

>> Címtárunkban megkeresheti azt az intézményt, amellyel fel lehet venni a kapcsolatot

Európai források

Ön közvetlenül nem fordulhat a Bírósághoz. Az Ön ügyében eljáró nemzeti bíróság "előzetes döntéshozatal" iránti kérelmet nyújthat be a Bíróságnak, hogy megtudja, hogyan kell értelmezni egy adott uniós rendelkezést, ha az Ön ügyében meghozandó határozat ettől az értelmezéstől függ. Ez az értelmezés köti a bíróságokat.

Minden nemzeti bíróság fordulhat a Bírósághoz, akár első fokon is. Ha a határozat ellen nincs több fellebbezési lehetőség, akkor kötelező előzetes döntéshozatalt kérni. Ön bármikor javasolhatja, hogy az ügyében eljáró bíró konzultáljon a Bírósággal, azonban a jelenlegi bírósági esetjog sok esetben eleve kellően egyértelmű ahhoz, hogy az Ön ügyében dönteni lehessen.

Az Európai Bizottság akkor utalhat egy ügyet a Bíróság elé, ha meglátása szerint a nemzeti törvények és rendeletek rendelkezései nem összeegyeztethetők az uniós szabályokkal (az úgynevezett "jogsértési eljárás").

Az EU különféle tájékoztatási és problémamegoldó eszközöket bocsát a polgárok rendelkezésére, hogy azok megoldást találhassanak, és érvényesíthessék jogaikat. Ha pedig Ön úgy véli, hogy egy adott ország jogszabályai vagy közigazgatási eljárásai ellentétesek az uniós szabályokkal, akkor írásbeli panaszt tehet az Európai Bizottságnál.

Az Európai Bizottság dönthet úgy, hogy eljárást indít az adott ország ellen a megfelelés hiánya miatt, hogy ezzel szüntesse meg a jogsértést. Szükség esetén a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé utalhatja, jogsértési eljárás elindításával. Ennek az eljárásnak az elindításához nem szükséges, hogy előzetesen minden nemzeti jogorvoslati és fellebbviteli fórumot kimerítsenek vagy hogy konkrét esetről legyen szó.

Az eljárás azonban sok időbe telik, és a Bíróság több mint 600 ítélete közül csak kevés mögött volt jogsértési eljárás. Az ítéletek több mint 90 %-át a nemzeti bíróságok által benyújtott, előzetes döntéshozatal iránti kérelem alapján hozták.