Navigációs útvonal

Gyakori kérdések - Munkanélküliség

Megnézte már a munkanélküliséggel foglalkozó oldalunkat?

Az ellátások kiszámítása


Az egyes országok határozzák meg, hogy ki jogosult munkanélküli ellátásra, továbbá hogy mekkora összeget folyósítanak, és milyen hosszú ideig. Az EU az alábbiakat garantálja:

 1. Ön ugyanolyan feltételek mellett jogosult munkanélküli ellátásra, mint az Ön ellátását folyósító ország állampolgárai. Ez az ország általában az Ön utolsó munkavégzése szerinti ország (kivéve, ha Ön másik országban lakik).
 2. Az intézményeknek figyelembe kell venniük azt az időszakot, amikor Ön más országokban rendelkezett biztosítással vagy munkaviszonnyal, ha ez az ellátásra való jogosultság elbírálásához szükséges.
 3. Ha a munkanélküli ellátás összege az Ön korábbi munkából származó jövedelmétől függ, akkor csak azt a munkából származó jövedelmet veszik figyelembe, amelyet Ön az utolsó munkavégzése szerinti országban kapott.
 4. Ha az Ön családtagjai az európai uniós országok, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc közül másik országban laknak, és a munkanélküli ellátás összege a családtagok számától függően növekszik, a családtagokat olyan módon veszik figyelembe, mintha az Ön ellátását folyósító országban laknának.

Az Ön igényei

Önnek a korábbi munkavégzése szerinti országok intézményeitől U1 dokumentumot kell kérnie. Ez az űrlap lehetővé teszi az Ön igénylését elbíráló intézmény számára, hogy figyelembe vegye azokat az időszakokat, amelyek során Ön más országban rendelkezett munkaviszonnyal vagy biztosítással. >> Címtárunkban megkeresheti azt az intézményt, amellyel fel lehet venni a kapcsolatot


Ha Ön nem nyújtja be ezt a dokumentumot az Ön igénylését elbíráló intézménynek, az más országokból elektronikus úton szerzi be a szükséges információkat.

Ha Ön egy európai uniós országban, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában vagy Svájcban dolgozik, azonban az említettek közül másik országban él, és naponta vagy legalább hetente egyszer visszatér oda, akkor Ön a 883/2004/EK rendelet 1. cikkének f) pontja értelmében határ menti munkavállalónak vagy határ menti ingázónak minősül.

Ez azt jelenti, hogy munkanélküliség esetén Önnek a lakóhelye szerinti országban kell regisztrálnia a foglalkoztatási szolgálatoknál és munkanélküli ellátást igényelnie.

Az Ön utolsó szakmai tevékenységére vonatkozó információkat az intézmények elektronikusan osztják meg egymással. Ön a korábbi munkavégzése szerinti ország intézményeitől U1 dokumentumot is kérhet, amely tartalmazza ezeket az információkat. Az igénylés elbírálását meggyorsíthatja, ha Ön benyújtja ezt a dokumentumot a lakóhelye szerinti ország foglalkoztatási szolgálatainak.

Az európai jog azt feltételezi, hogy Ön nagyobb eséllyel kereshet munkát a tényleges lakóhelye szerinti országban, ezért teszi lehetővé a munkanélkülivé vált határ menti munkavállalók számára, hogy visszatérjenek a lakóhelyük szerinti országba, és ne "ingázzanak" egy másik ország foglalkoztatási szolgálatához.

Habár Ön a legutolsó munkavégzése során nem fizetett járulékot a lakóhelye szerinti ország intézményének, az ellátást ugyanúgy folyósítják Önnek, mint ha ott rendelkezne biztosítással.

Ha a munkanélküli ellátás összege az Ön korábbi munkából származó jövedelmétől függ, akkor az ellátást folyósító intézmény a számítás során azt a munkából származó jövedelmet veszi figyelembe, amelyet Ön az utolsó munkavégzése szerinti országban kapott.

Határ menti munkavállalóként Ön kizárólag a lakóhelye szerinti országban kaphat munkanélküli ellátást. Önnek ezért kell az utóbbi ország foglalkoztatási szolgálatainál regisztrálnia. Ha Ön az utolsó munkavégzése szerinti országban keres munkát, kiegészítő jelleggel ennek az országnak a foglalkoztatási szolgálatainál is regisztrálhat.

Ebben az esetben Önnek mindkét ország ellenőrzési eljárásainak és kötelezettségeinek eleget kell tennie. Azonban mivel az ellátásokat mindig a lakóhely szerinti ország fizeti, a kötelezettségek és a munkakereséssel összefüggő tevékenységek elsőbbséget élveznek.

Ha Ön nem ugyanabban az uniós országban lakik, mint ahol dolgozik, azonban az előbbibe heti egy alkalomnál ritkábban tér vissza (tehát nem határ menti ingázó), két lehetősége van: Ön regisztrálhat a legutolsó munkavégzése szerinti ország foglalkoztatási szolgálatainál, és ott munkanélküli ellátást kérhet, vagy visszatérhet a lakóhelye szerinti országba munkát keresni és a munkanélküli ellátást ott igénybe venni.

Mindenesetre munkanélküli ellátását a munkavégzése szerinti országban folytatott utolsó tevékenysége során szerzett, munkából származó jövedelem alapján számítják ki.

Ön emellett azt is megteheti, hogy először az utolsó munkavégzés szerinti országban regisztrál munkakeresőként és igényel ellátást, és csak ezután tér vissza a lakóhelye szerinti országba, a munkanélküli ellátást pedig "exportálja" (lásd alább).

A lakóhely szerinti ország az a hely, ahol Ön életvitelszerűen tartózkodik, vagyis ahol az érdekközpontja található.

A szociális biztonsági intézmények számos kritérium szerint dönthetik el, hogy melyik ország minősül lakóhelynek. Ezek a következőket foglalják magukban: az érintett tagállamok területén való jelenlét időtartama; a személy családi állapota és családi kötelékei; a személy lakhatási körülményei, különösen a lakás állandósága; a személy által gyakorolt szakmai vagy nem jövedelemszerző tevékenységek; a személy által gyakorolt szakmai tevékenység jellege; a tagállam, amelyben a személy adózási szempontból lakóhellyel rendelkezik; tanulók esetében a jövedelmük forrása.

Mindenesetre a szociális biztonsági intézmények döntik el, hogy melyik ország minősül lakóhelynek, nem pedig Ön.

Külföldi munkakeresés

Ha Ön a munkanélküli ellátást folyósító országtól eltérő országban kíván munkát keresni, az ellátásokat korlátozott időn belüli átviheti vagy "exportálhatja" (ennek feltételeit lásd alább). >> Címtárunkban megkeresheti azt az intézményt, amellyel fel lehet venni a kapcsolatot

Bizonyos feltételek megléte esetén (lásd alább) Ön munkanélküli ellátást attól a naptól számított három hónapig kaphat, hogy nem áll az ellátást folyósító ország foglalkoztatási szolgálatainak a rendelkezésére. Az említett ország illetékes szolgálata vagy intézménye ezt az időszakot legfeljebb hat hónappal meghosszabbíthatja.

Ahhoz, hogy Ön ne veszítse el a munkanélküli ellátást, a 3 hónap lejárta előtt hosszabbítást kell kérnie. A nemzeti hatóságok a hosszabbítást nem kötelesek megadni. A hatóságok az Ön körülményeit figyelembe véve határoznak.

 1. Önnek a munkanélkülivé válást követően az ellátást folyósító ország foglalkoztatási szolgálatainál legalább négy héten át rendelkezésre kell állnia. Ez alól kivétel tehető.
 2. Önnek foglalkoztatási szolgálatánál U2 dokumentumot kell igényelnie. Ezzel a dokumentummal Önnek regisztrálhat a külföldi foglalkoztatási szolgálatnál.
 3. Az elutazást követő hét napon belül Önnek regisztrálnia kell annak az országnak a foglalkoztatási szolgálatainál, ahol munkát kíván keresni. Ebben az esetben Önnek az utóbbi ország foglalkoztatási szolgálatai által előírt kötelezettségeknek és ellenőrzési eljárásoknak eleget kell tennie.
 4. Ha Ön nem talál munkát, akkor az U2 űrlapon meghatározott időszak lejárta előtt vissza kell térnie. Ha Ön az ellátást folyósító ország foglalkoztatási szolgálatainak kifejezett engedélye nélkül ennél később tér vissza, akkor elveszíti a fennmaradó jogosultságát.

Ha Ön a foglalkoztatási szolgálat által az Ön U2 űrlapján meghatározott időszak lejárta előtt visszatér az Ön ellátását folyósító országba, akkor továbbra is jogosult az odaítélt munkanélküli ellátás igénybe vételére. Ha Ön a kikötött időszak lejárta után tér vissza, elveszítheti az említett ellátásra való jogosultságát.

Ha Ön a foglalkoztatási szolgálat által az Ön U2 űrlapján meghatározott időszak lejárta előtt visszatér az Ön ellátását folyósító országba, akkor továbbra is jogosult az odaítélt munkanélküli ellátás igénybe vételére.

Ön másik országban is kereshet munkát, és a munkanélküli ellátást ez esetben is igénybe veheti, amennyiben a teljes külföldön töltött időszak nem haladja meg a 3 hónapot (ezt az Ön intézménye legfeljebb 6 hónappal meghosszabbíthatja).

Igen, Ön a legtöbb országban kereshet munkát, a következők kivételével:

 • Ausztria, Belgium, az Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Izland, Írország, Olaszország, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia és Svájc továbbra is korlátozásokat alkalmaz a bolgár és a román állampolgárokkal szemben, és
 • Ausztria, az Egyesült Királyság, Málta, Németország és Svájc emellett a cseh, észt, lett, litván, magyar, lengyel, szlovák és szlovén állampolgárokkal szemben is alkalmaz korlátozásokat.

Az említett korlátozásokat meg kell szüntetni:

 • 2011. április 30-ig a cseh, észt, lett, litván, magyar, lengyel, szlovák és szlovén állampolgárokkal szemben -Svájcnak 2011. május 1-jéig.
 • 2013. december 31-ig a bolgár és a román állampolgárokkal szemben -Svájcnak 2016. május 31-ig.

Egyéb ellátások

Ha Ön külföldi munkavégzést követően visszatér a lakóhelye szerinti országba, és ez az ország fizeti az Ön munkanélküli ellátását, akkor ez utóbbi az Ön további szociális biztonsági jogaiért is felelős. Akkor is a munkanélküli ellátást folyósító ország illetékes az Ön ügyében, ha Ön az európai uniós országok, Izland, Liechtenstein, Norvégia vagy Svájc közül másik országban rendelkezett biztosítással.

Ha Ön a munkanélkülivé válás szerinti országban vesz igénybe munkanélküli ellátást, az egészségbiztosítása továbbra is igénybe vehető más uniós országokban is. Ön és családja jogosult kezelés igénybe vételére, azonban ehhez fel kell mutatnia európai egészségbiztosítási kártyáját (European Health Insurance Card, EHIC). Ha Ön még nem rendelkezik ilyennel, akkor a kártyát egészségbiztosítási intézményénél igényelheti. >> További információk az EHIC-ről szóló oldalainkon találhatók