Navigációs útvonal

Gyakori kérdések - Családi ellátások

Megnézte már a családi ellátásokkal foglalkozó oldalunkat?

Milyen helyzetben van Ön?

Ön az Ön munkanélküli ellátását fizető ország jogszabályai szerint jogosult családi ellátásokra akkor is, ha az Ön családtagjai az európai uniós országok, Izland, Liechtenstein, Norvégia vagy Svájc közül egy másik országban élnek.

Ha Ön munkanélküli határ menti munkavállaló (úgynevezett "határ menti ingázó") (>> lásd a munkanélküli ellátásokról szóló részt), akkor munkanélküli ellátását az az ország fizeti, ahol Ön él, nem pedig az, ahol utoljára biztosítva volt. Ebben az esetben a családi ellátások kifizetése is azt az országot terheli, ahol Ön él.

A családi ellátásra való jogosultságot az egyes országok jogszabályai határozzák meg, így tanácsért érdemes a helyi társadalombiztosítási intézményhez fordulni. >>  Címtárunkban megkeresheti azt az intézményt, amellyel fel lehet venni a kapcsolatot

Nyugdíjasként az Ön családi ellátásait szokásosan a nyugdíjfizető ország biztosítja, amennyiben az Ön gyermekei is ebben az országban élnek.

Amennyiben az Ön gyermekei olyan országban élnek, amely nem fizet Önnek nyugdíjat, és Ön az európai uniós országok, Izland, Liechtenstein, Norvégia vagy Svájc közül több országból is kap nyugdíjat, a családi ellátás kifizetése azt az országot terheli, ahol Ön a leghosszabb biztosítási időszakkal rendelkezik.

Igen. Ha az Ön volt férje a családi ellátást nem a családtagjai fenntartására fordítja, az ellátást kifizető intézmény dönthet úgy is, hogy közvetlenül Önnek fizet, mivel ténylegesen Ön tartja el a családot.

Ha Ön élni kíván ezzel a jogával, akkor lakóhelyének szociális biztonsági intézményével kell felvennie a kapcsolatot. Ez az intézmény ezután felveszi a kapcsolatot az ellátás biztosításáért a másik országban felelős intézménnyel. >> Címtárunkban megkeresheti azt az intézményt, amellyel fel lehet venni a kapcsolatot

Ha a szülők az uniós országok, Izland, Liechtenstein, Norvégia vagy Svájc közül két külön országban dolgoznak, a gyermekek pedig e két ország valamelyikében élnek, akkor a családi ellátások kifizetéséért az az ország felelős, ahol a gyermekek élnek.

Az Ön munkavégzése szerinti országban a családi ellátásokra való jogosultságot felfüggesztik az azon ország által nyújtott ellátás erejéig, ahol az Ön házastársa dolgozik és ahol gyermekei élnek. Amennyiben az abban az országban kifizetett családi ellátások összege, ahol az Ön házastársa dolgozik és gyermekei élnek, alacsonyabb annál az összegnél, amelyet az Ön munkavégzése szerinti ország fizetne, a különbséget az Ön munkavégzése szerinti ország pótlék formájában kiegyenlíti. >> Címtárunkban megkeresheti azt az intézményt, amellyel fel lehet venni a kapcsolatot

Ebben a helyzetban az ellátás teljes összegét azon ország intézménye fizeti meg, amely a legmagasabb összegű családi ellátást nyújtja.

A másik ország intézményei a költségek felét térítik vissza: ez a visszatérítési eljárás az érintett intézmények belső ügye, és Ön erről nem fog értesülni.

Az Ön igényei

Ön családi ellátásokra általában abban az országban jogosult, ahol munkát végez vagy munkanélküli. Önnek ezen ország illetékes intézményénél kell igénylést benyújtania, szükség esetén munkaadóján keresztül. Az említett intézmény felveszi a kapcsolatot azon ország intézményeivel, ahol az Ön családtagjai élnek, hogy tájékozódjon családja összetételéről (családtagok száma, életkoruk, lakcím stb.).

Amennyiben az "elsőbbségi szabályok" szerint nem azt az országot terheli az Ön ellátásainak kifizetése, ahol Ön él, az intézmény továbbítja az Ön igénylését a ténylegesen illetékes ország intézményének, és ez az Ön igényét úgy bírálja el, mintha azt Ön az utóbbi országban nyújtotta volna be.

Nem, Ön egyazon időszak és családtag tekintetében nem kaphat kétszer családi ellátást. Átfedő jogosultságok esetében "elsőbbségi szabályok" érvényesülnek. E szabályok értelmében a családi ellátásra való jogosultságot az egyik országban felfüggesztik.

Ez a felfüggesztés azonban sohasem teljes körű: az egyik ország által fizetendő ellátást az elsőbbségi ország jogszabályai szerint fizetendő ellátás összegének erejéig függesztik fel. Ez azt jelenti, hogy ha a "felfüggesztett" családi ellátás összege magasabb, mint az elsőbbséggel rendelkező ország által nyújtott ellátás, a magasabb összegű ellátást fizető országnak a két ellátás közötti különbség összegének megfelelő pótlékot kell fizetnie.