Navigációs útvonal

Gyakori kérdések - Milyen szabályok vonatkoznak rám?

Megnézte már azt az oldalunkat, ahol arról tájékozódhat, hogy mely szabályok alkalmazandók Önre?

Kiküldetés

 

Ha Önt munkaadója másik országba küldi dolgozni, akkor Ön a származási ország jogszabályai szerint továbbra is biztosított marad, ha eleget tesz a kiküldött munkavállalókra alkalmazandó feltételeknek.

Ez azt jelenti, hogy Ön legfeljebb 24 hónapig dolgozhat az említett országban a küldő országban székhellyel rendelkező munkaadója nevében. Elutazás előtt Önnek A1 dokumentumot kell igényelnie, amely igazolja, hogy Önre a küldő ország jogszabályai vonatkoznak. Az Ön munkaadója nyilatkozatot tesz az Ön helyzetéről az illetékes szociális biztonsági intézmény előtt.

Ezzel a megoldással elkerülhető, hogy az Ön szociális biztonsági helyzete rövidebb külföldi munkavégzés esetén túl gyakran változzon. Ugyanezek a rendelkezések alkalmazandók a hasonló tevékenységet ideiglenesen másik országban ellátó önálló vállalkozókra is. >> Töltse le a kiküldetésre vonatkozó útmutatónkat!

A munkaadónak a kiküldetés megkezdését megelőzően kell A1 űrlapot igényelnie. >> Töltse le a kiküldetésre vonatkozó útmutatónkat!

Milyen helyzetben van Ön?

 

Ön akkor minősül határ menti munkavállalónak, ha a lakóhelyétől eltérő uniós országban dolgozik, és naponta vagy legalább hetente egyszer visszatér a lakóhelye szerinti országba. Határ menti munkavállalóként Ön a munkavégzés szerinti országban rendelkezik biztosítással. Szociális biztonsági járulékai tekintetében ez utóbbi ország felelős.

Az egészségügyi ellátásra és a munkanélküliségre külön szabályok vonatkoznak. Az egészségügyi ellátást illetően Ön választhat: az ellátásokat a lakóhely, illetve a munkavégzés helye szerinti országban is igénybe veheti. További információkat a betegségi ellátásokról szóló részre és a gyakran ismételt kérdésekre kattintva talál.

Munkanélküli ellátásra Ön csak a lakóhely szerinti országban jogosult, amennyiben Ön teljesen munkanélküli. További információkat a munkanélküliségről szóló részre és a gyakran ismételt kérdésekre kattintva talál.

A közalkalmazottakra a nemzeti jogszabályok vonatkoznak, akkor is, ha másik országban folytatnak tevékenységet munkaviszony és/vagy önálló vállalkozás keretében.

Ha Ön tengerjáró hajón dolgozik, akkor a hajó lobogója szerinti államban rendelkezik biztosítással akkor is, ha ettől eltérő országban él. Ön a lakóhelye szerinti országban akkor rendelkezik biztosítással, ha munkaadója is ott rendelkezik székhellyel, még ha ez az ország el is tér a hajó lobogója szerinti államtól.

Ha Ön nem dolgozik, két helyzet képzelhető el:

  • Ön munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként végzett tevékenysége címén pénzbeli ellátásban részesül. Ebben az esetben Önre annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak, amelyben a munkavégzése idején biztosítással rendelkezett.
  • Ön jelenlegi vagy korábbi munkaviszony címén nem részesül szociális biztonsági ellátásban, és gazdaságilag inaktív. Ebben az esetben Önre mint inaktív személyre a lakóhelye szerinti ország jogszabályai vonatkoznak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes országokban a szociális biztonsági ellátás feltétele a lakóhely, másokban viszont csak a munkát végző személyek (és családtagjaik) biztosítottak. Az egyéni helyzetével kapcsolatos további tájékoztatást a szociális biztonsági intézményétől kaphat.  >> Címtárunkban megkeresheti azt az intézményt, amellyel fel lehet venni a kapcsolatot

Elvileg a tanulmányok folytatása szerinti országban ideiglenesen tartózkodó tanulókat úgy tekintik, hogy továbbra is a származási országban élnek, és ott rendelkeznek biztosítással.

Ez azt jelenti, hogy Ön minden szükséges egészségügyi ellátásra jogosult a tanulmányok folytatása szerinti országban, amennyiben bemutatja az elutazása előtt a származási országa szociális biztonsági intézménye által kibocsátott európai egészségbiztosítási kártyát.

Ha Ön valamilyen okból nem rendelkezik biztosítással származási országában, akkor a tanulmányok folytatása szerinti ország szociális biztonsági intézményeihez kell fordulnia, hogy azok felmérjék az Ön helyzetét. Ha Ön eleget tesz azoknak a feltételeknek, amelyek alapján a lakóhely megléte megállapítható, Ön az utóbbi országban és nem a származási országában rendelkezik biztosítással. >> Címtárunkban megkeresheti azt az intézményt, amellyel fel lehet venni a kapcsolatot

Két vagy több ország az uniós szabályokhoz képest közös megállapodással nemzeti eltérésekről rendelkezhet az érintett személyek vagy személyek csoportjai érdekében.

Az ilyen eltéréseket eseti alapon állapítják meg, további tájékoztatásért ezért a szociális biztonsági intézményéhez kell fordulnia. >> Címtárunkban megkeresheti azt az intézményt, amellyel fel lehet venni a kapcsolatot

Lakóhely és munkahely

 

A lakóhely szerinti ország az a hely, ahol Ön életvitelszerűen tartózkodik, vagyis ahol az érdekközpontja található.

A lakóhelyet általában nemzeti szintű döntéssel határozzák meg. A szociális biztonsági intézmények számos kritérium alapján dönthetik el, hogy melyik ország minősül az Ön lakóhelyének, ha két vagy több ország az ügyben eltérő állásponton van. Ezek a következőket foglalják magukban: az érintett tagállamok területén való jelenlét időtartama; a személy családi állapota és családi kötelékei; a személy lakhatási körülményei, különösen a lakás állandósága; a személy által gyakorolt szakmai vagy nem jövedelemszerző tevékenységek; a személy által gyakorolt szakmai tevékenység jellege; a tagállam, amelyben a személy adózási szempontból lakóhellyel rendelkezik; tanulók esetében a jövedelmük forrása.

Mindenesetre a szociális biztonsági intézmények döntik el, hogy melyik ország minősül lakóhelynek, nem pedig Ön. >> Címtárunkban megkeresheti azt az intézményt, amellyel fel lehet venni a kapcsolatot

Ha Ön két vagy több országban dolgozik, akkor a lakóhelye szerinti országban akkor rendelkezik biztosítással, ha tevékenységei jelentős részét ott folytatja. A "jelentős" rész a munkaidő és/vagy a bér legalább 25 %-át jelenti, azonban más tényezők - pl. az Ön egészében vett helyzete - is fontosak lehetnek.

Annak meghatározására, hogy Ön a tevékenységének "jelentős" részét a lakóhelye szerinti országban végzi-e, az elkövetkező 12 hónapra feltételezett jövőbeli helyzetet is figyelembe veszik. >> Töltse le a kiküldetésre vonatkozó útmutatónkat!

Ha több ország intézménye nem tud megegyezésre jutni arról, hogy melyik ország jogszabályai alkalmazandók az Ön helyzetére, az uniós szabályok biztosítani tudják, hogy ideiglenesen az egyik ország jogszabályai legyenek alkalmazandók, és így Ön ne maradjon biztosítás nélkül.

Időközben az intézményeknek dönteniük kell. Ha nem tudnak megegyezni, akkor párbeszédet és egyeztető eljárást folytatnak, majd az ügyben a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság dönthet.

Hasonló eljárás áll rendelkezésre az ellátások ideiglenes folyósításához is. >> További tájékozódás céljából töltse le a kiküldetésre vonatkozó útmutatónkat!

Ha Ön két vagy több országban dolgozik, akkor tájékoztatnia kell a lakóhelye szerinti ország szociális biztonsági intézményét. Az adott szociális biztonsági intézmény meghatározza, hogy az Ön helyzetére ideiglenesen melyik ország jogszabályai alkalmazandók, és erről minden olyan ország intézményeit tájékoztatja, ahol Ön munkát végez.

Az alkalmazandó jogszabályok ideiglenesen meghatározása két hónapon belül véglegessé válik, kivéve ha ezzel más intézmények nem értenek egyet. Ilyen esetben párbeszédre és egyeztető eljárásra kerül sor (lásd fent).

Mi változik az új koordinációs szabályokkal

 

Ha az új szociális biztonsági koordinációs rendeletek alapján Ön más ország jogszabályainak hatálya alá tartozik, mint a régi szabályok szerint, akkor az előző jogszabályok alkalmazandók mindaddig, amíg az Ön helyzete változatlan marad, legfeljebb azonban 10 évig.

Ön saját döntése szerint kérheti, hogy esetében az új rendeletek szerinti jogszabályokat alkalmazzák. >> Címtárunkban megkeresheti azt az intézményt, amellyel fel lehet venni a kapcsolatot

A kiküldetés az új szociális biztonsági koordinációs rendeletek szerint is időben korlátozott kivétel a fő szabály alól, miszerint Önnek a munkavégzése szerinti országban kell biztosítással rendelkeznie.

Ezért a régi szabályok szerinti kiküldetési időszakot kell figyelembe venni és levonni az új rendeletek alapján a kiküldetésre megállapított 24 hónapos általános időszakból.

A korszerűsített koordinációs szabályok értelmében 2010. május 1-jétől a fuvarozásban alkalmazott munkavállalókra már nem vonatkoznak külön szabályok: ehelyett ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk is, mint minden olyan személyre, aki két vagy több országban végez munkát.

Azonban a nagyfokú mobilitással jellemzett ágazatok esetében a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság külön értelmező szabályokat alkotott, hogy segítséget nyújtson a munkaadók és a munkavállalók számára annak meghatározására, hogy mely ország jogszabályai alkalmazandók és mennyi ideig. >> Lásd az európai uniós jogszabályokról szóló oldalainkat

Ha az Ön helyzete más tekintetben nem változik, akkor munkaadója új E101 űrlapot kérhet az illetékes szociális biztonsági intézménytől. Azonban ha Ön az új rendeletek szerint kívánja meghatározni az alkalmazandó jogszabályokat, akkor munkaadójának úgynevezett A1 hordozható dokumentumot kell kérnie, amely az új rendelet szerint felváltja az E101 űrlapot.