Navigációs útvonal

Gyakori kérdések - Az Európai Egészségbiztosítási Kártya

A kártya beszerzése érdekében minden egyes országban fel kell venni a kapcsolatot a helyi egészségügyi hatósággal, amely saját területén felelős a kártya előállításáért és kiadásáért.

A kártya igényléséhez Önnek biztosítottnak kell lennie, illetve Önnek az állami társadalombiztosítási rendszerhez kell tartoznia az Európai Unió valamelyik tagállamában, illetve Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában vagy Svájcban. Minden utazó családtagnak saját kártyával kell rendelkeznie.

Az Európai Egészségbiztosítási Kártyán lévő egyetlen személyes információ a kártyabirtokos családi és utóneve, a személyi azonosítószáma és születési dátuma. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya egészségügyi adatokat nem tartalmaz.

Ez országonként változik, leghelyesebb ezt megérdeklődni, amikor a kártya beszerzése érdekében felveszi a kapcsolatot a helyi egészségügyi hatósággal.

Amikor Európai Egészségbiztosítási Kártyát igényel, a helyi hatóságnak kötelessége azt kiadni, vagy ennek hiányában ideiglenes igazolást kell kapnia, ha a kártya azonnal nem áll rendelkezésre. Ha nem ezt teszik, Önnek fellebbezést kell benyújtania. Az Európai Bizottság tájékoztatást nyújt arról, hogy miként érvényesítheti a jogait, és azt tanácsolja, hogy először is forduljon a Solvit-hoz, hogy megismerje, hogyan tehet panaszt.

Annak az országnak a jogszabályaitól függően, ahol Ön éppen tartózkodik, az egészségügyi ellátás ingyenes, vagy ha fizetnie kell érte, akkor azt visszatérítik Önnek. Amennyiben előleget kell fizetnie, a kártya garantálja, hogy visszakapja a pénzét az érintett országban, vagy ha a visszatérítési eljárás nem zárul le, a térítést saját hazájának egészségügyi hatósága fizeti vissza röviddel a saját hazájába visszatérése után. Az egészségügyi ellátást azon ország jogszabályai szerint nyújtják, ahol Ön tartózkodik. Ha bármilyen kétsége van afelől, hogy kártyája alapján milyen egészségügyi ellátásra jogosult, és milyen térítést kell fizetnie, tanácsos felvennie a kapcsolatot az adott ország egészségügyi hatóságával.

Amennyiben szükséges, Ön kártya nélkül is megkapja azt az ellátást, amely nyaralásának folytatásához indokolt, anélkül, hogy a kezelésre haza kellene utaznia. Ne feledje azonban, hogy a kártya megkönnyíti az egészségügyi ellátás ingyenes helyszíni igénybevételét, illetve azt, hogy visszatérítésben részesüljön, ha a kezelésért előzetesen fizetnie kell érte. Éppen ezért, ha akár magán-, akár üzleti célból az Európai Gazdasági Térség egy másik tagállamába vagy Svájcba utazik, nyomatékosan javasoljuk, hogy Európai Egészségbiztosítási Kártyával keljen útra.

Az orvosi etika azt parancsolja, hogy az orvos nem utasíthatja vissza a kezelést, ha Önnek az egészségi állapota alapján arra szüksége van. Nincs azonban garancia arra, hogy ugyanolyan feltételek mellett térítik vissza a költségeit, mintha egyidejűleg igazolni tudta volna a kártya vagy más, ezzel egyenértékű dokumentum bemutatásával, hogy rendelkezik társadalombiztosítással. Az orvos vagy az egészségügyi intézmény esetleg kérheti, hogy fizesse meg az ellátás teljes költéségét vagy a költségek egy részét, amit az adott tagállam biztosítottjától nem kérnének. Szükséghelyzetben a helyi egészségügyi hatóság a segítségére siethet azzal, hogy faxon vagy e-mailen elküldi az ideiglenes igazolást, ami ugyanolyan jogosultságokat biztosít az Ön számára, mint az Európai Egészségbiztosítási Kártya.

Ez a két csoport (diákok és kihelyezett munkavállalók) Európai Egészségbiztosítási Kártyát kapnak, amely az ő esetükben felváltja az E128-es formanyomtatványt. Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával igénybe vehetik a szükséges kezelést, tekintettel a tartózkodás időtartamára. Kihelyezett munkavállalás vagy tanulás esetén ez az időtartam viszonylag hosszú lehet, és az igénybe vehető kezelések skálája is szélesebb, mint a csak néhány napig ott tartózkodó turisták esetében.

A kártya felhasználható arra, hogy egyszerűbben vehesse igénybe az orvosi ellátást, de annak semmi köze sincs a hazaszállításhoz. A kártya nem segít abban, hogy ingyenesen hazaszállítsák, ha súlyosan megbetegszik, vagy súlyos baleset éri. Az ilyen helyzetekben külön biztosítási fedezetre van szüksége.

Igen, ha Ön valamilyen krónikus betegségben szenved (például asztma, cukorbetegség vagy rák), a másik tagállamban való átmeneti tartózkodása idejére jogosult a szükségesnek tartott kezelésre, figyelembe véve a betegségét. Ha azonban az Ön betegsége különleges orvosi ellenőrzést tesz szükségessé, különösen akkor, ha speciális eljárásokat vagy berendezéseket kell igénybe venni (pl. dialízis kezelés), indokolt lehet, hogy előre megszervezze látogatását, hogy biztosan rendelkezésére álljon a szükséges berendezés vagy kezelés. Ezt úgy teheti meg, hogy mielőtt útra kelne, felveszi a kapcsolatot annak az országnak a különleges orvosi ellátó egységével, amelyet fel kíván keresni.

Igen, az Európai Egészségbiztosítási Kártya minden orvosi kezelést fedez terhességével kapcsolatban, beleértve a gyermekszülést is, amennyiben átmenetileg egy másik országban tartózkodik. Ha azonban egy másik országban szeretne szülni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi egészségügyi hatósággal, mivel ehhez különleges engedélyre lehet szüksége (S2-es formanyomtatvány).

Ha elfelejtette magához venni vagy elveszítette kártyáját, kérheti a helyi hatóságtól, hogy faxon vagy e-mailen jutasson el Önhöz egy ideiglenes igazolást. Ez ugyanolyan jogosultságokat biztosít az Ön számára, mint maga a kártya.

Tájékoztatás az egészségügyi ellátásban dolgozók számára

Az Európai Unió tagállamaiban (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia), illetve Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és Svájcban.

Az európai egészségbiztosítási kártyát 2004. június 1 je és 2005. december 31 e között fokozatosan vezették be a fenti országok. 2006. január 1 jétől a fent említett országok mindegyikében kibocsátják és elfogadják e dokumentumot.

A kártya és az azt helyettesítő ideiglenes nyomtatvány funkciója azonos. Mindkettő azt igazolja, hogy az Önnél kezelésre jelentkező személy biztosított. Ezeket a pácienseket a hazai biztosítottakkal megegyező ellátás illeti meg. Az állapotuknak megfelelő, orvosilag szükséges kezelésben kell részesíteni őket, figyelembe véve az ellátás jellegét és az országban történő tartózkodás várható időtartamát. Akárcsak a hazai biztosítottak esetében, esetükben is a megfelelő társadalombiztosítási díjszabási feltételek érvényesek.

Igen, a kártya minden tagállamban egyforma, és grafikus elemei között mindig szerepel egy európai szimbólum. Az azonos formátum megkönnyíti, hogy az orvosok és kórházak felismerjék a kártyát. A kártya meghatározott adatokat tüntet fel megszabott sorrendben – ez teszi lehetővé, hogy az egészségügyi szolgáltatók nyelvismeretétől függetlenül azonosíthassák az adatokat. A szabványos formátum csak a kártya egyik oldalára vonatkozik. A kártya másik oldalát a tagállamok tetszőleges célra használhatják.

Az ideiglenes kártyahelyettesítő nyomtatvány az európai egészségbiztosítási kártyával egyenértékű okmány. A nyomtatvány a kártyát helyettesíti abban az esetben, ha azt tulajdonosa elveszítette vagy otthon hagyta, illetve akkor, ha az egészségbiztosítónak nem áll módjában kiadni a kártyát a biztosítottnak a külföldi utazás megkezdése előtt.

Az európai egészségbiztosítási kártya tulajdonosa minden olyan természetbeni ellátásra jogosult, amely – figyelembe véve az ellátások jellegét és a tartózkodás várható időtartamát – egészségügyi okokból szükségessé válik a külföldi tartózkodás során. Ön ezért minden olyan orvosi szolgáltatást és kezelést köteles biztosítani, amely ahhoz szükséges, hogy a páciens stabil egészségi állapotban folytathassa tartózkodását az országban. A legfontosabb szempontot az jelenti, hogy a beteg ne kényszerüljön kint tartózkodását megszakítva a kezelés folytatása érdekében lakóhelyére visszautazni. Mindamellett Ön nem köteles elvégezni olyan kezeléseket, amelyek várhatnak addig, amíg a beteg visszatér a lakóhelye szerinti országba (ilyen például a legtöbb fogorvosi kezelés). A kezelések költségeinek visszatérítése nehézségekbe ütközhet a beteg számára olyan ellátások esetén, amelyek nem feltétlenül szükségesek a külföldi tartózkodás folytatásához. Más esetekben hosszabb kezelésre és kontrollvizsgálatokra van szükség; ez sincs összhangban a tartózkodás ideiglenes jellegével. Ezekben az esetekben a betegnek az elsődleges ellátást követően tanácsos visszatérnie a lakóhelye szerinti országba, hogy saját orvosa folytassa a vizsgálatokat és a kezelést.

Ha a beteg otthon felejtette vagy elveszítette a kártyát, egészségbiztosítójától ideiglenes kártyahelyettesítő nyomtatványt kérhet, amelyet faxon vagy e mailben küldenek el a számára. A nyomtatvány az európai egészségbiztosítási kártyával egyenértékű dokumentum, amely azonos jogosultságokat biztosít az egészségügyi szolgáltatások ideiglenes külföldi tartózkodás során történő igénybevétele és a költségek visszatérítése tekintetében. Feltétlenül tanácsos ideiglenes nyomtatványt kérni akkor, ha a páciens kórházi kezelésre szorul.

Az E128-as formanyomtatvány helyett a diákok és a kiküldött munkavállalók európai egészségbiztosítási kártyát kaphatnak, amely jogosultságot biztosít számukra azokhoz az egészségügyi ellátásokhoz, amelyeket a kint tartózkodás időtartama indokolttá tesz. Mivel a diákok és a kiküldött munkavállalók viszonylag hosszú ideig tartózkodnak az adott országban, ők a támogatott kezelések szélesebb körét vehetik igénybe, mint a kérdéses országban csupán néhány napot töltő turisták.

A kártya célja, hogy a külföldi tartózkodás során megkönnyítse az egészségügyi ellátás igénybevételét, és meggyorsítsa a kezelési költségek térítését. A kártya nem tartalmaz tulajdonosára vonatkozó egészségügyi információkat (pl. vércsoport, kórtörténet stb.).