Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Usein kysyttyä - Työtapaturmat ja ammattitaudit

Oletko jo käynyt sivulla työtapaturmat ja ammattitaudit?

Oikeus etuuksiin ja korvauksiin

Sinun on lähetettävä ilmoitus työtapaturmasta omalle sosiaaliturvalaitoksellesi. Sen maan laitoksen, jossa työtapaturma on sattunut, on myös lähetettävä lääkärintodistus ja kaikki oman sosiaaliturvalaitoksesi mahdollisesti vaatimat asiaan liittyvät tiedot.

Jos tapaturma sattuu matkalla asunnosta työpaikalle tai päinvastoin, oma laitoksesi voi nimetä henkilön tutkimaan asiaa maassa, jossa onnettomuus tapahtui. Tutkija saa apua paikallisilta viranomaisilta. >> Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Jos perheenjäsenten lukumäärä vaikuttaa rahaetuuden määrään sen maan lainsäädännön mukaan, jossa henkilö on vakuutettu, myös muissa EU:n jäsenvaltioissa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä asuvat perheenjäsenet otetaan huomioon etuuksia laskettaessa.

Jos henkilö on tehnyt sairauden todennäköisesti aiheuttanutta työtä useammassa kuin yhdessä EU:n jäsenvaltiossa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä, hän tai hänen kuoltuaan omaiset voivat vaatia etuuksia vain siinä maassa, jossa hän oli vakuutettuna joutuessaan viimeksi alttiiksi kyseiselle riskille.

Maa, jossa henkilö on vakuutettu, vastaa aina työtapaturmien ja ammattitautien perusteella maksettavista rahaetuuksista eli etuuksista, joilla korvataan työtapaturman tai ammattitaudin vuoksi maksamatta jääneet tulot.

Rahaetuudet maksaa tavallisesti suoraan sen maan laitos, jossa henkilö on vakuutettu. Tämä maa voi kuitenkin sopia asuin- tai oleskelumaan laitosten kanssa, että ne maksavat rahaetuudet. Maksettava määrä ei tämän vuoksi muutu.

Ulkomailla tapahtuvat onnettomuudet

Jos työtapaturma sattuu matkustettaessa EU:ssa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä, työtapaturmavakuutus on voimassa.

Oikeus lääketieteellisin perustein tarvittaviin luontoisetuuksiin säilyy myös silloin, kun henkilö matkustaa sen maan ulkopuolella, jossa hän on vakuutettu. Hänellä on oikeus myös sen maan erityisiin työtapaturmia koskeviin luontoisetuuksiin, jossa työtapaturma sattuu.