Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Usein kysyttyä - Työttömyysturva

Oletko jo tutustunut työttömyysturvaa koskevaan sivuumme?

Etuuksiesi laskeminen


Kukin maa päättää, kenellä on oikeus työttömyysetuuksiin sekä kuinka paljon ja kuinka kauan etuuksia maksetaan. EU takaa seuraavat seikat:

 1. Sinulla on oikeus työttömyysetuuksiin samoin ehdoin kuin etuutesi maksavan maan omilla kansalaisilla. Yleensä etuutesi maksaa maa, jossa olet viimeksi työskennellyt (paitsi jos asut jossakin toisessa maassa).
 2. Laitosten on otettava huomioon muissa maissa suorittamasi vakuutus- ja työskentelyjaksot, jos etuuksien saaminen sitä edellyttää.
 3. Jos työttömyysetuuden määrä riippuu aikaisemmista ansiotuloistasi, huomioon otetaan ainoastaan ne tulot, jotka olet saanut maassa, jossa viimeksi työskentelit.
 4. Jos perheenjäsenesi asuvat jossakin toisessa EU:n jäsenvaltiossa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä ja jos työttömyysetuutesi määrä kasvaa perheenjäsentesi määrän mukaisesti, heidät otetaan huomioon samalla tavoin kuin jos he asuisivat maassa, joka maksaa etuutesi.

Etuuksien hakeminen

Voit pyytää U1-asiakirjan niiden maiden laitoksista, joissa olet työskennellyt. Tämän lomakkeen avulla hakemustasi käsittelevä laitos pystyy ottamaan huomioon muissa maissa kertyneet vakuutus- ja työskentelyjaksot. >> Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme


Jos et toimita kyseistä asiakirjaa hakemustasi käsittelevälle laitokselle, se hankkii tarvittavat tiedot muista maista sähköisesti.

Jos työskentelet jossakin EU:n jäsenvaltiossa tai Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä, mutta asut jossakin toisessa edellä mainituista maista ja palaat kyseiseen maahan päivittäin tai vähintään kerran viikossa, sinut katsotaan asetuksen 883/2004 1 artiklan f kohdassa tarkoitetuksi raja-alueen työntekijäksi eli "rajatyöntekijäksi".

Tämä merkitsee sitä, että jos jäät työttömäksi, sinun pitää rekisteröityä asuinmaassasi työvoimatoimistoon ja hakea työttömyysetuuksiasi kyseisestä maasta.

Tiedot viimeksi harjoittamastasi ammattitoiminnasta vaihdetaan sähköisesti laitosten välillä. Voit myös pyytää nämä tiedot sisältävän U1-asiakirjan sen maan laitoksesta, jossa olet työskennellyt. Tämän asiakirjan toimittaminen asuinmaasi työvoimaviranomaisille saattaa nopeuttaa hakemustasi koskevan päätöksen tekemistä.

Euroopan unionin lainsäädännössä oletetaan, että sinulla on paremmat mahdollisuudet löytää työtä maassa, jossa todella asut, ja tästä syystä se tarjoaa työttömille rajatyöntekijöille mahdollisuuden palata asuinmaahansa sen sijaan, että he joutuisivat käyttämään toisen maan työvoimapalveluja.

Vaikka et olekaan maksanut kotimaasi laitokselle mitään vakuutusmaksuja viimeksi kuluneen työskentelykautesi aikana, etuutesi maksetaan niin kuin olisit ollut kotimaassasi vakuutettu.

Jos työttömyysetuutesi määrä riippuu aikaisemmista ansiotuloistasi, etuuden myöntävä laitos käyttää laskennan perustana tuloja, jotka sinulle maksettiin maassa, jossa viimeksi työskentelit.

Jos olet rajatyöntekijä, ainoastaan asuinmaasi voi myöntää sinulle työttömyysetuuksia. Sen vuoksi sinun on rekisteröidyttävä työvoimatoimistoon asuinmaassasi. Jos haluat hakea työtä myös maassa, jossa viimeksi työskentelit, voit lisäksi ilmoittautua kyseisen maan työvoimaviranomaisille.

Siinä tapauksessa sinun on noudatettava kummankin maan valvontamenettelyjä ja velvollisuuksia. Koska etuudet maksaa aina asuinmaasi, asuinmaan velvollisuudet ja työnhakutoimet ovat kuitenkin ensisijaisia.

Jos asut ja työskentelet EU:ssa mutta eri jäsenvaltioissa ja palaat kotiisi harvemmin kuin kerran viikossa (toisin sanoen et ole rajatyöntekijä), sinulla on kaksi vaihtoehtoa: voit joko ilmoittautua työvoimaviranomaisille ja hakea työttömyysetuuksia maassa, jossa viimeksi työskentelit, tai palata kotimaahasi hakemaan työtä, jolloin saat työttömyysetuuksia siellä.

Joka tapauksessa työttömyysetuuksien laskenta perustuu ansiotuloihin, jotka sait viimeisimmän työjaksosi aikana maassa, jossa työskentelit.

Voit myös ensiksi ilmoittautua työnhakijaksi ja hakea etuuksia maassa, jossa viimeksi työskentelit, ja palata sen jälkeen asuinmaahasi niin, että "viet maasta" työttömyysetuutesi (lisätietoa jäljempänä).

Asuinmaasi on maa, jossa "yleensä asut", toisin sanoen maa, jossa on "toimintasi keskus".

Sosiaaliturvalaitokset arvioivat tietyin perustein, mikä maa katsotaan asuinmaaksesi. Näitä perusteita ovat: oleskelun kesto kyseisten valtioiden alueella; perheasema ja perhesiteet; asumistilanne ja sen vakituisuus; paikka, jossa harjoitat ansiotoimintaa tai muuta kuin ansiotoiminnaksi katsottavaa toimintaa; ammatillisen toiminnan erityispiirteet; paikka, jossa sinun verotustarkoituksissa katsotaan asuvan; opiskelijoiden osalta tulolähde.

Joka tapauksessa päätöksen siitä, mikä maa katsotaan asuinpaikaksesi, tekee sosiaaliturvalaitos etkä sinä itse.

Työnhaku ulkomailla

Jos haluat hakea työtä jostakin sellaisesta maasta, joka ei maksa sinulle työttömyysetuuksia, voit siirtää tai "viedä maasta" kyseiset etuudet rajoitetuksi ajaksi (ehdot luetellaan jäljempänä). >> Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Voit säilyttää työttömyysetuutesi tietyin ehdoin (katso jäljempänä) kolmen kuukauden ajan siitä päivästä alkaen, jona lakkasit olemasta työvoimaviranomaisten käytettävissä siinä maassa, joka maksaa etuutesi. Tämän maan toimivaltainen viranomainen tai laitos voi jatkaa tätä määräaikaa enintään kuuteen kuukauteen saakka. 

Jotta et menettäisi mitään työttömyysetuuksiasi, sinun on anottava määräajan jatkamista ensimmäisten kolmen kuukauden kuluessa. Kansalliset viranomaiset eivät ole velvollisia jatkamaan määräaikaa. Ne tekevät päätöksen asiasta arvioituaan tilanteesi.

 1. Sinun on oltava etuutesi maksavan maan työvoimaviranomaisten käytettävissä vähintään neljän viikon ajantyöttömäksi tulemisesi jälkeen. Poikkeukset ovat mahdollisia.
 2. Sinun on pyydettävä U2-asiakirja työvoimaviranomaisilta. Tämän asiakirjan avulla voit rekisteröityä työvoimatoimistoon ulkomailla.
 3. Sinun on rekisteröidyttävä työvoimatoimistoon siinä maassa, jossa haluat hakea työtä, seitsemän päivän kuluessa siitä, kun olet poistunut lähtömaasta. Sen jälkeen sinun on toimittava kohdemaan työvoimaviranomaisten määräämien velvollisuuksien ja valvontamenettelyjen mukaisesti.
 4. Jos et onnistu löytämään työtä, sinun on palattava maahasi ennen U2-lomakkeessa ilmoitetun määräajan päättymistä. Jos palaat myöhemmin ilman etuutesi maksavan maan työvoimaviranomaisten antamaa nimenomaista lupaa, menetät kaikki jäljellä olevat oikeutesi.

Jos palaat etuutesi maksavaan maahan määräajassa, jonka työvoimaviranomaiset ovat ilmoittaneet U2-lomakkeessa, olet edelleen oikeutettu sinulle myönnettyihin työttömyysetuuksiin. Jos palaat sovitun määräajan jälkeen, saatat menettää oikeutesi kyseisiin etuuksiin.

Jos palaat etuutesi maksavaan maahan määräajassa, jonka työvoimaviranomaiset ovat ilmoittaneet U2-lomakkeessa, olet edelleen oikeutettu sinulle myönnettyihin työttömyysetuuksiin.

Voit myös päättää mennä hakemaan työtä jostakin toisesta maasta ja saada edelleen työttömyysetuuksia edellyttäen, että ulkomailla vietetty kokonaisaika on enintään kolme kuukautta (laitoksesi voi jatkaa tätä aikaa kuuteen kuukauteen saakka).

Tämä on mahdollista useimmissa maissa mutta:

 • Alankomaissa, Belgiassa, Irlannissa, Islannissa, Italiassa, Itävallassa, Liechtensteinissa, Luxemburgissa, Maltassa, Norjassa, Ranskassa, Saksassa, Sveitsissä ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovelletaan yhä rajoituksia Bulgarian ja Romanian kansalaisiin
 • Itävallassa, Maltassa, Saksassa, Sveitsissä ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovelletaan joitakin rajoituksia myös Latvian, Liettuan, Puolan, Slovakian, Slovenian, Tšekin, Unkarin ja Viron kansalaisiin.

Kaikki edellä tarkoitetut rajoitukset on poistettava:

 • 30.4.2011 mennessä Latvian, Liettuan, Puolan, Slovakian, Slovenian, Tšekin, Unkarin ja Viron kansalaisten osalta (Sveitsissä 31.5.2011 mennessä)
 • 31.12.2013 mennessä Bulgarian ja Romanian kansalaisten osalta (Sveitsissä 31.5.2016 mennessä).

Muut etuudet

Jos palaat kotimaahasi (asuinmaahasi) ulkomailla työskentelyn jälkeen ja kyseinen maa maksaa työttömyysetuutesi, sama maa vastaa myös muista sosiaaliturvaoikeuksistasi. Vaikka olisit ollut vakuutettu jossakin toisessa EU:n jäsenvaltiossa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä viimeksi kuluneen työskentelyjaksosi aikana, työttömyysetuutesi maksavasta maasta tulee toimivaltainen.

Jos saat työttömyysetuuksia maasta, jossa jäit työttömäksi, sairausvakuutuksesi toimii yhä muissa EU:n jäsenvaltioissa. Sinulla ja perheenjäsenilläsi on oikeus hoitoon, mutta sinun on näytettävä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi (EHIC). Jos sinulla ei vielä ole sitä, voit pyytää kortin sairausvakuutuslaitoksestasi. >> Tutustu eurooppalaista sairaanhoitokorttia koskeviin sivuihin