Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Usein kysyttyä - Perhe-etuudet

Oletko jo tutustunut perhe-etuuksia käsittelevään sivuun?

Säännöt eri tilanteissa

Sinulla on oikeus perhe-etuuksiin sen maan lainsäädännön nojalla, joka maksaa työttömyysetuutesi, vaikka perheenjäsenesi asuisivatkin jossakin toisessa EU:n jäsenvaltiossa tai Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä.

Jos olet työtön raja-alueen työntekijä (ns. rajatyöntekijä) (>> katso työttömyysetuuksia koskeva osio), saat työttömyysetuudet asuinmaastasi etkä siitä maasta, jossa olit viimeksi vakuutettuna. Tässä tapauksessa asuinmaasi vastaa myös perhe-etuuksistasi.

Oikeus perhe-etuuksiin riippuu kunkin maan lainsäädännöstä, joten kysy neuvoa paikallisesta sosiaaliturvalaitoksesta.  >> Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Eläkeläisenä saat yleensä perhe-etuudet siitä maasta, joka maksaa eläkkeesi, mikäli lapsesi asuvat samassa maassa.

Jos lapsesi asuvat jossakin sellaisessa maassa, joka ei maksa sinulle eläkettä, ja jos sinulle maksetaan eläkettä useammasta kuin yhdestä maasta (jostakin tai useammasta EU:n jäsenvaltiosta, Islannista, Liechtensteinista, Norjasta tai Sveitsistä), perhe-etuuksistasi vastaa maa, jossa olet ollut pisimpään vakuutettuna.

Kyllä voit. Jos entinen aviomiehesi ei käytä saamiaan perhe-etuuksia perheenjäsentesi elatukseen, kyseiset etuudet maksava laitos voi päättää maksaa ne suoraan sinulle, joka tosiasiassa vastaat perheen elättämisestä.

Jos haluat käyttää tätä oikeutta, sinun on otettava yhteyttä asuinpaikkasi sosiaaliturvalaitokseen. Se puolestaan ottaa yhteyttä etuuksista vastaavaan laitokseen maassa, jossa entinen puoliso asuu. >> Hae yhteyslaitos hakemistostamme

Jos vanhemmat työskentelevät kahdessa eri maassa (EU:n jäsenvaltioissa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä) ja lapset asuvat toisessa näistä maista, perhe-etuuksista vastaa se maa, jossa lapset asuvat.

Oikeus perhe-etuuksiin perustuu ensisijaisesti lapsen vanhemman tai muun huoltajan työskentelyyn tietyssä maassa, ja vasta toissijaisesti lapsen asumiseen tietyssä maassa. Jos puolisosi työskentelymaassa ja lastesi asuinmaassa perhe-etuuksien yhteismäärä on pienempi kuin sinun työskentelymaassasi, sinun työskentelymaasi maksaa etuuksien erotuksen. >> Hae yhteyslaitos hakemistostamme

Tässä tilanteessa etuuksien maksamisesta vastaa vanhempien työskentelymaista se maa, jossa myönnettävä perhe-etuuksien määrä on suurin.

Toinen maa hyvittää puolet kustannuksista. Kyseisten maiden laitokset hoitavat palautusmenettelyn keskenään, eikä sinun tarvitse puuttua asiaan.

Etuuksien hakeminen

Yleensä sinulla on oikeus perhe-etuuksiin maassa, jossa työskentelet tai jossa olet työttömänä. Sinun on toimitettava hakemus kyseisen maan toimivaltaiselle laitokselle, tarvittaessa työnantajasi välityksellä. Kyseinen laitos ottaa yhteyttä sen maan laitoksiin, jossa perheenjäsenesi asuvat, saadakseen tietoa perheen kokoonpanosta (perheenjäsenten lukumäärä, heidän ikänsä, osoitteensa jne.).

Jos maa, jossa työskentelet, ei ensisijaisuussääntöjen perusteella ole vastuussa etuuksistasi, asianomainen laitos välittää hakemuksesi sen maan laitokselle, joka niistä vastaa. Se käsittelee hakemuksesi samoin periaattein, kuin jos olisit toimittanut sen sinne itse.

Et voi saada kahta kertaa samaa perheenjäsentä koskevia perhe-etuuksia samalta ajalta. Jos sinulla on päällekkäisiä oikeuksia, sovelletaan ensisijaisuussääntöjä. Näiden sääntöjen perusteella oikeus perhe-etuuksiin keskeytetään toisessa maassa.

Oikeudet eivät kuitenkaan häviä kokonaan: tämän toisen maan etuudet keskeytetään siihen etuuksien määrään, jonka ensisijainen maa maksaa lainsäädäntönsä mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jos toissijaisen maan perhe-etuuksien määrä on ensisijaisen maan etuuksia suurempi, toissijaisen maan on maksettava erotusta vastaava lisäkorvaus.